Bli medlem

Bli medlem i Svenska Badbranschen

Svenska Badbranschen arbetar ständigt för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och hög kvalitet. Ett medlemskap i Svenska Badbranschen signalerar seriositet och kvalitetsmedvetenhet till omvärlden.

 

Tillsammans blir vi starkare

Hur bra produkt eller tjänst du än har så kan det vara svårt att nå fram på egen hand, vare sig det gäller att förstå villkoren för en upphandling eller att vara med och påverka de beslut som fattas i EU. Som medlem i Svenska Badbranschen har du möjlighet att påverka på ett sätt som du som enskild aktör inte har möjlighet till.

 

Vad krävs för att bli medlem?

För att bli medlem i Svenska Badbranschen krävs att man uppfyller de kriterier som har fastställts av förbundets styrelse. Ju fler medlemmar vi har desto mer kommer våra röster att höras. Utöver chansen att vara med och påverka, erbjuder vi en mängd produkter och tjänster.

Medlemsavgift

Medlemstyp Medlemsavgift
Samtliga 500 SEK

Serviceavgift

Medlemstyp Serviceavgift
Associerade 5 000 SEK + resekostnader styrelsemöten
Provmedlemskap 5 000 SEK
Anläggningar 5 000 SEK
Förvaltningar 15 000 SEK + avgift för respektive verksamhetsplats som ”Anläggningar”.
Privatpoolsproducenter o   5 000 SEK – En till tre anställda

o   7 500 SEK – Fyra till tio anställda

o   10 000 SEK – Mer än tio anställda

För återförsäljare tillkommer 5 000 SEK per företag.

Offentliga leverantörer 15 000 SEK
Produktleverantörer 15 000 SEK
Konsulter 15 000 SEK
Övriga ej specificerade 15 000 SEK

För dotterbolag i koncernbolag är serviceavgiften 5 000 SEK per år förutsatt att moderbolaget är medlem.