Tjänster

Produkter & Tjänster

Ett medlemskap i Svenska Badbranschen innebär att du och din organisation kan ta del av en rad produkter och tjänster som vår branschorganisation erbjuder.

Marknadsföring

Svenska Badbranschen hjälper sina medlemmar att göra bättre affärer. Vi erbjuder utbildning i affärsjuridik, offentlig upphandling och konkreta marknadsaktiviteter t.ex. mässor och kampanjer.

Bad- och branschstatistik

Badstatistik i Sverige är ett koncept som utgår från idén om att skapa en sammanställning över nyckeltal som berör badanläggningar och som på ett enkelt sätt visar badsveriges dagsläge.

Badstatistik är flera saker i ett: dels en sammanställning över badanläggningarna i Sverige, dels ett verktyg för att man som tjänsteman, politiker eller anläggningschef ska veta hur väl en verksamhet står sig mot branschen och andra verksamheter, och slutligen en årlig rapport.

Mötesplatser

Vi samarbetar bland annat med Svenska Mässan för att arrangera Sveriges största mässa för badindustrin.

Badbranschens stipendiefond

Badbranschfonden skapades på initiativ av ett antal ledande företag inom badbranschen och är i dag ett stipendium som delas ut av Svenska Badbranschen. Målsättningen är att genom ekonomiskt stöd bidra till att alla badmästarelever har möjlighet att utvecklas och stimuleras inom sitt framtida yrke. Vi ser en framtidsbransch i utveckling och är glada att vara en del av den.

Utbildningar

Vi verkar aktivt för att det ska finnas tillgängliga utbildningar genom branschens olika aktörer och skolor. För att skapa attraktiva bolag och verksamheter i organisationen har kompetensområden tagits fram av styrelsen för att utveckla så kallade ackrediterade utbildningar.

Lagar och regler

Som i alla industrier är man som aktör i badindustrin alltid påverkad av juridiska faktorer. Det kan vara frågor om säkerhet, kontrakt och avtal. Dessa är ständigt under utveckling och det är viktigt att man håller sig uppdaterad om hur förändringar påverkar den egna verksamheten, vilket kan bli kostsamt för en enskild aktör. Samtidigt ska man inte låta sökandet efter ekonomisk optimering bekostas av sin juridiska säkerhet.

Den Svenska Badbranschen publicerar riktlinjer, rättegångshandlingar och fackböcker. Riktlinjerna följer de europeiska standarder som representanter från föreningen är med och tar fram. Vi arbetar även löpande med utvecklingsprojekt.

Seminarier

Vi håller löpande seminarier för att förse våra medlemmar med den senaste informationen och ge dem möjligheten att utbyta erfarenheter med varandra.

  • Badbranschens grunder. Deltagarna får grundläggande information om de lagar och regler som finns, samt en möjlighet att utbyta erfarenheter och ta lärdom av andra.
  • Sänk kostnader genom att spara energi. Badindustrin består av många energiintensiva anläggningar som ofta uppmärksammas, både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Utöver kostnader för personal så finns kostnader för energi, som redan idag äter upp stora delar av budgeten. Dessa kostnader kan även komma att få större påverkan i framtiden.
  • Trender och nyheter inom branschen. Seminariet i din närhet? som ger dig information om vad som sker i och utanför Sverige.
  • Kemikalieregler. Om lagstiftningen kring kemikaliehantering.
  • Geoteknik. Här får du en genomgång av olika jordtyper och hur det påverkar grundläggningen av pooler och badhus, samt olika lösningar på de olika markförhållanden som finns.