I Sverige

Vår representation i Sverige

 

I vår organisation har vi kunskap om hur det fungerar i politikens korridorer och ser till att detta kommer Svenska Badbranschen och våra medlemmar tillgodo. Vi ser även till att branschen representeras i de rätta instanserna, som i europeiska branschorganisationer, och på myndighets-och EU-möten.

God kommunikation är en förutsättning för oss som branschorganisation. Det innebär bland annat att vi skapar webbplatser, skriver debattartiklar, planerar mässdeltagande, håller seminarier och ser till att branschen syns i media. Vi gör detta på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt så att även en liten organisation kan få rätt hjälp. För att säkerställa föreningens effektivitet är det viktigt att vi upprätthåller ett nära samarbete – inte bara våra medlemmar och medlemsorganisationer utan även vän-organisationer och myndigheter. Branschspecifika frågor hanteras i kontakt med bland annat följande myndigheter och organisationer:

  • Folkhälsomyndigheten
  • MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  • Konsumentverket
  • SIS (Swedish Standards Institute)
  • Svenska Livräddningssällskapet
  • Svenska Badmästarförbundet
  • Svenska Simförbundet