Internationellt

Vår representation Internationellt

Svenska Badbranschen representerar svenska intressen på internationell nivå. Vi är medlemmar i EUSA, CEN/TC 402 och CEN/TC 136.

EUSA

European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA) grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Bryssel. EUSA är den europeiska branschorganisation som representerar branschen för pool- och spabadbranschen i Europa. För närvarande är nio länders nationella organisationer medlemmar i EUSA. Organisationen representerar drygt 2 000 företag inom alla områden i värdekedjan. Svenska Badbranschen sitter även som kassör i EUSA 2014 – 2015.

CEN/TC

The European Committee for Standardization (CEN) grundades 1975 i Bryssel som en ideell organisation. CEN är en betydande leverantör av europeiska standarder och tekniska specifikationer.

I de tekniska kommittéerna TC 402 (Domestic Pools and Spas – Structure) och TC 136 (Sports, playground and other recreational facilities and equipment) samlas ett nätverk av experter bestående av representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter och övriga i badbranschen. Inom dessa kommittéer är vi representerade i följande arbetsgrupper:

  • CEN/TC 402/WG 1 Pool structure – design, product and installation
  • CEN/TC 402/WG 2 Pool water circulation, filtration and treatment
  • CEN/TC 136/WG 3 Water slides and water play equipment
  • CEN/TC 136/WG 8 Swimming poolsar kunskapen inom bad, pool och spa.