Svenska Badbranschen har förståelse för och respekterar enskilda kommuners beslut av begränsningar i att fylla pooler för att ransonera på vatten. Dock skall beaktas att fylla en pool görs endast vid nybyggnation. Alternativ är att fylla poolen med tankbil eller från sjö eller vattendrag.

Vattenåtgången för existerande pooler är i minimal och är en försvinnande liten del av den totala vattenförbrukningen i samhället då dessa pooler aldrig töms vintertid.
Ev vattenåtgång för att tex backspola sandfiltret kompenseras med påfyllning av regnvatten under badsäsongen.

För mer information kontakta:

Lars Beckman, vice ordförande

Tel. 070-432 96 00