Basutbildning Bad 2021

Äntligen öppnar vi upp anmälan för vår Basutbildning Bad igen. Är det mycket som händer nu i slutet av året? Frukta inte! Basutbildningen kommer såklart igen 2022, så om möjligheten inte finns att delta denna gång så är du alltid välkommen att lämna intresse för kommande utbildningar.

Kursstart:
22-23 november | anmälan öppen.

Sista anmälningsdag är 12 november och antalet platser är begränsade.

Anmälan och detaljerad information: Logga in på medlemssidan, välj kalender.

Vem är denna utbildning för? Utbildningen är till för medlemmar i Svenska Badbranschen. Läs mer om hur du blir medlem.

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…