Bli medlem!

Som medlem i Svenska Badbranschen får ni inte bara ett engagerat och lyckligt liv, ni får även tillgång till certifierande utbildningar och kompetensutveckling. Även ett stärkande nätverk och andra medlemsförmåner så som dagliga nyhetsutskick relaterade till pool och bad med tillgång till hela artiklar, SIS standarder och annat tryckt material. Du får månadsrapporter från Europa genom EUSA där du kan läsa om allt kring pool och bad så som uppdaterade standarder och andra regelverk. Du har också möjlighet att aktivt delta i arbetet med frågor som för branschen framåt både inom Sverige och internationellt.

Vad kostar det att vara medlem i Svenska Badbranschen?

Alla betalar 500kr i medlemsavgift. Sedan betalar du en serviceavgift som varierar beroende av vilken typ av medlem du är.

Välkommen till oss

Bli medlem för att ta del av all den kompetens och gemenskap som finns samlad i badbranschens intresseorganisation.

Bli medlem