BRÅ -Rapporten

Som du kanske sett har Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) gjort en undersökning kring brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek. Styrelsen har läst igenom undersökningen, som bygger på personalens upplevelser och iakttagelser.

På ett plan är det naturligtvis väldigt tråkig läsning att de flesta som arbetar på badhus har upplevt störningar, våld och brott under året. Ibland även riktat direkt mot personalen. Det skapar en arbetssituation som är otrygg och är någonting som Svenska Badbranschen ser allvarligt på, både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur ett besökarperspektiv. Alla ska känna sig välkomna och trygga på våra bad. Å andra sidan är antalet incidenter 196 under året och att de huvudsakligen är koncentrerade till de stora baden. Det konstateras också att det dessutom handlar om samma unga pojkar/män som helt eller delvis står bakom ordningsstörningarna eller brotten. Sett till antalet badgäster på ett år, så är incidenterna få, men det betyder inte att det är något vi ska behöva acceptera.

Flera i styrelsen pratar om betydelsen av tydliga regler och instruktioner till personalen för hur man hanterar den här typen av incidenter. Hur man avvisar störande gäster eller ger besöksförbud under en viss tid. Öppen linje till vaktbolag och Polis om situationen kräver det. Även kameraövervakning, kan både ha ett preventivt och bevisvärde på badhusen. Till och med designen av nya badhus framfördes som ett sätt att minska ordningsstörningar och brott. Målet är att skapa en trygg plats för våra gäster.

Svenska Badbranschen gör ju en egen, årlig undersökning med Origo, för att kartlägga badgästerna attityder. Den visar att badgästerna generellt känner sig trygga på badet. Det som avviker där är att att 10% av de yngre gästerna (16–30 år) känner sig otrygga.

Hälsningar, Styrelsen

På länken nedan hittar du hela rapporten från Brottsförebyggande rådet 

BRÅ – Rapport simhallar och bibliotek

Svenska Badbranschen Årsmöte 2022

Svenska Badbranschen kommer äntligen till Bästkusten! Årsmötet som avser verksamhetsåret 2021 kommer att hållas i Göteborg 4–5 oktober, på Arken…

Pressrelease – Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

2022-06-17 Behovet av personal är stort i bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Det här vill aktörerna…

Basutbildning Bad 2021

Äntligen öppnar vi upp anmälan för vår Basutbildning Bad igen. Är det mycket som händer nu i slutet av året? Frukta…