BRÅ -Rapporten

Som du kanske sett har Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) gjort en undersökning kring brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek. Styrelsen…

Läs mer

Barnkonventionen blir lag 2020

Barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter och…

Läs mer