Certifieringsutbildning standarder 29-30 aug samt extra utbildningsdag 31 aug

Svenska Badbranschens (SBB) sektorgrupp Privata Pooler har beslutat att anordna ytterligare en certifieringsutbildning för medlemmar som följer branschens krav på standarder.
Utbildningen behandlar fastställda standarder för privata pooler och processteknik utfärdade till och med 2016. Efter genomförd utbildning tilldelas varje deltagare ett certifikat som styrker medlemsföretagets kompetens.

 

VARFÖR EN CERTIFIERINGSUTBILDNING I STANDARDER?

• Standarden är normgivande vid besiktningar och reklamationer.
• Anger toleranser vid utförande.
• En förutsättning att följa standarden för tillgänglighet och säkerhet för de badande i framtidens pooler och påvisa kvalitetsstämpel för utföraren.

 

INNEHÅLL

Exempel på innehåll i utbildningen:
• Presentation av nya standarder för pooler i hemmiljö:
o SS-EN 16581 del 1 – Generella krav inklusive säkerhetskrav ochprovningsmetoder
o SS-EN 16581 del 2 – Specifika krav för nedgrävda pooler
o SS-EN 16581 del 3 – Specifika krav för ovanmark pooler
• Presentation av pågående standarder för pooler i hemmiljö:
o FprEN 16713-1 – Filtreringssystem (krav och testmetoder)
o FprEN 16713-2 – Cirkulationssystem (krav och testmetoder)
o FprEN 16713-1 – Vattenbehandling (krav)
o Hur uppfyller man standarderna?
• Vad har jag för skyldigheter som tillverkare/leverantör av pooler?

 

VEM

• Utbildningen vänder sig till medlemmar i Svenska Badbranschen.
• För icke-medlemmar krävs en antagen medlemsansökan för deltagande.

 

TID

29 augusti 2017 kl. 10.00–17.00
30 augusti 2017 kl. 09.00–16.00
31 augusti 2017 kl. 09.00–16.00 (extra utbildningsdag för redan certifierade medlemmar)

 

PLATS

Pahlén AB Vallentunavägen 401
194 92 Upplands Väsby

 

PRIS

6 900 kr per person exkl. moms
• Vid två personer från ett företag erhålls en rabatt på 1 000 kr per person (dvs. 5 900 kr per person)
• Vid tre eller fler personer från samma företag är rabatten 2 000 kr per person (dvs. 4 900 kr per person)

 

PRIS EXTRA UTBILDNINGSDAG

2 400 kr per person exkl. moms

 

PRIS STANDERER

SBB har förhandlat fram ett paketpris med SIS förlag som innebär 25 procent rabatt.
6 st. standarder, SS-EN 16582 del 1-3 och FprEN 16713 del 1-3,: 2 595 kr exkl.moms
(Ange i anmälan om ni önskar beställa standarderna)

 

ANMÄLAN

Anmälan sker till info@svenskabadbranschen.se.
Anmälan är bindande

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…