SLS – Family Water Safety Program

Med detta vill vi uppmärksamma och även starta en dialog med er om att Svenska Livräddningssällskapet är i uppstarten av ett 3-årsprojekt inom simkunnighet och vattenkunskap för nyanlända – främst riktat till barn och ungdomar.

Vi ska genom projektet utbilda ett större antal simlärare runt om i landet (vi börjar i mindre skala om 20 personer) som själva invandrat till Sverige och dessa ska i sin tur agera simlärare vid bl a asylboenden samt nå ut med vattenkunskap genom olika supportergrupper. Vi ställer dock kraven om simkunnighet och Svenska som Andraspråk Grund för att kunna tillgodogöra sig utbildningen till simlärare. Genom denna satsning kommer asylboenden i framtiden ha ett kvalitativt och självgående tillvägagångssätt och kunskap om hur man kan lära ut detta till nyanlända. Ytterligare fördel är att de personer som antas till simlärarutbildningen får en yrkescertifiering och kan söka arbete inom det högaktuella bristyrket simlärare.

Här finns pressmeddelandet: http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_livraddningssallskapet/pressreleases/livraeddande-kunskaper-till-nyanlaenda-1836653

Har ni tankar på hur ett samarbete skulle kunna se ut i framtiden eller vill dela information kring liknande satsningar som ni tror är av intresse för oss, hör mer än gärna av er direkt till Camilla Hansen, projektledare ”Family Water Safety Program” vid Svenska Livräddningssällskapets kansli i Stockholm via camilla.hansen@sls.a.se  eller på telefon 0769-411468.”

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…