SLS – Family Water Safety Program

Med detta vill vi uppmärksamma och även starta en dialog med er om att Svenska Livräddningssällskapet är i uppstarten av ett 3-årsprojekt inom simkunnighet och vattenkunskap för nyanlända – främst riktat till barn och ungdomar.

Vi ska genom projektet utbilda ett större antal simlärare runt om i landet (vi börjar i mindre skala om 20 personer) som själva invandrat till Sverige och dessa ska i sin tur agera simlärare vid bl a asylboenden samt nå ut med vattenkunskap genom olika supportergrupper. Vi ställer dock kraven om simkunnighet och Svenska som Andraspråk Grund för att kunna tillgodogöra sig utbildningen till simlärare. Genom denna satsning kommer asylboenden i framtiden ha ett kvalitativt och självgående tillvägagångssätt och kunskap om hur man kan lära ut detta till nyanlända. Ytterligare fördel är att de personer som antas till simlärarutbildningen får en yrkescertifiering och kan söka arbete inom det högaktuella bristyrket simlärare.

Här finns pressmeddelandet: http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_livraddningssallskapet/pressreleases/livraeddande-kunskaper-till-nyanlaenda-1836653

Har ni tankar på hur ett samarbete skulle kunna se ut i framtiden eller vill dela information kring liknande satsningar som ni tror är av intresse för oss, hör mer än gärna av er direkt till Camilla Hansen, projektledare ”Family Water Safety Program” vid Svenska Livräddningssällskapets kansli i Stockholm via camilla.hansen@sls.a.se  eller på telefon 0769-411468.”

Efterlängtad kemsäkerhetsutbildning

Kemikaliesäkerhetsutbildning – efterlängtad kursstart i november! Svenska Badbranschen presenterar första upplagan av Kemikaliesäkerhetsutbildningen. Missa inte möjligheten att fördjupa dina kunskaper…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2022

Svenska Badbranschen kommer äntligen till Bästkusten! Årsmötet som avser verksamhetsåret 2021 kommer att hållas i Göteborg 4–5 oktober, på Arken…

Pressrelease – Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

2022-06-17 Behovet av personal är stort i bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Det här vill aktörerna…