Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i juni 2022 Svenska badbranschen ett kompetensförsörjningsprojekt tillsammans med Svenska badmästarförbundet, Svenska livräddningssällskapet och arbetsmarknadens parter Sobona och Kommunal.

Under februari 2023 kommer Svenska Badbranschen i samarbete med Nordiskt Valideringsforum att erbjuda och genomföra en digital utbildning om fyra halvdagar för nya yrkesbedömare.

Mer information hittar du här

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…