Internationella Flytvästdagen

Hälften skulle kunna överleva!

Sverige är en del av den Internationella Flytvästdagen som i år äger rum den 21 maj. Flytvästdagen är den dag då vi, en lång rad organisationer och myndigheter, vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet för omkomna genom drunkning 2016 i och med fritidsbåtsolyckor visar att hälften förmodligen skulle kunna ha överlevt om de använt flytväst. Ytterligare några hade överlevt om de hade haft möjlighet att larma då de flöt i vattnet.

Av de 307 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 185 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst.

Årligen drunknar i Sverige ett trettiotal människor i samband med fritidsbåtolyckor. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 90 procent saknar flytväst när de hittas.

Bäst på att använda flytväst är hundar, därefter kommer barn och kvinnor. När det gäller männen så menar många att de kan simma och att de därför inte behöver någon flytväst. Tyvärr räcker det inte att kunna simma om man plötsligt och oförberett skulle hamna i vattnet.

Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek. Vattnet i havet och våra sjöar är nästan alltid farligt kallt. Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.

 

Andra orsaker till drunkning

Det finns exempel på när mycket vattenvana och skickliga simmare som fallit i sjön och
inte hittat vattenytan. Med kraftfulla simtag har de simmat åt fel håll. Risken för detta är särskilt stor om det är mörkt eller om vattnet är grumligt. Det räcker med drygt 2 liter flytmaterial eller en tom 1½-liters petflaska för att en människa ska flyta upp till ytan utan att behöva simma.

Den omedelbara köldchocken kan också leda till hjärtproblem. Även friska ungdomar kan drabbas. Men mest utsatta för den här risken är personer med tidigare hjärtproblem och män över 40 år. Återigen är det klädseln som är det bästa skyddet mot dessa problem. Särskilt män över 40 bör vara noga med att klä sig varmt och ha flytplagg när de vistas i båt eller nära sjön.

En människa som hamnar i kallt vatten drabbas av nedkylning, hypotermi. Redan när kroppstemperaturen sjunkit ett par grader blir det svårt att kontrollera rörelserna. Finmotoriken försämras snabbt, omdömet sviktar och risken att drunkna ökar. Redan vatten som är kallare än 25°C innebär en påtaglig risk och vid temperaturer under 15°C är risken för allvarlig nedkylning överhängande.
Vid ett experiment i en bassäng med 10-gradigt vatten klarade en olympisk simmerska att simma 8 minuter. Sedan var hon fullständigt utmattad och måste hjälpas ur vattnet. Hon var klädd i jeans och T-shirt.

 

Vågor är ett problem

I hårt väder är det svårt att simma vänd mot brottsjöarna. Risken för svåra kallsupar och drunkning ökar. Utmattning och nedkylning förvärrar saken ytterligare. Kläder och flytplagg ska vara utformade så att det går bra att röra sig i vattnet. Dessutom är det önskvärt med så mycket flytkraft som möjligt. Simkunnighet och god vattenvana spelar stor roll. Den som klarar att behålla lugnet, andas när det är möjligt och hålla andan när vattnet spolar över ansiktet har bäst chanser att klara sig.

För att bli räddad krävs att man syns och hörs. Idag finns flythjälpmedel med fluorescerande färger i olika nyanser av rött, orange eller gult som har bäst chans att synas även under dåliga förhållanden. Vissa fluorescerande färger har dock visat sig ha dålig hållbarhet. I värsta fall har de bleknat efter bara en säsong.
En mobiltelefon i ett vattentätt fodral eller en vattentät, bärbar VHF-radio kan vara en fantastisk hjälp för en ensam person som fallit i sjön. Det går att trycka på mobiltelefonens knappar och tala genom fodralet.

Krav på flytväst i fritidsbåtar

Många länder har infört lag på flytväst i fritidsbåtar. Bland de nordiska länderna är Sverige ensam att inte ha ett sådant krav. Inställningen bland allmänheten i Sverige till att införa krav på flytväst i fritidsbåtar är överlag positiv. Nära 7 av 10 är mycket eller ganska positiva till flytvästkrav i Sverige enligt en undersökning som Transportstyrelsen låtit göra.

Att välja rätt flytväst eller flytplagg

Efter simkunnighet och vattenvana är flytväst eller flytkläder den bästa livförsäkringen mot drunkning. Det finns flera olika plagg och västar som hjälper oss att flyta. Men vilken flytväst är bäst?

Vilken som passar bäst är helt beroende på vad du tänker syssla med. Men en sak är säker: Den bästa flytvästen är den som du är beredd att ha på dig. Alla varianter av flytvästar och flytplagg har olika begränsningar. De med störst flytkraft kan upplevas vara lite besvärliga att ha på sig. De uppblåsbara västarna är rätt bekväma att ha på sig innan de är uppblåsta. Men, de är inte så bra att simma och klättra med och de kräver noggrann skötsel.
Den ökade användningen av seglarvästar och flytjackor har räddat många liv just därför att de verkligen sitter på plats då de behövs.

Flytvästar brukar ha en märkning som talar om vilken viktklass de är avsedda för. Det som är viktigt är att flytvästen sitter bra. Med det menas framför allt att den inte sitter för löst på kroppen. Om den sitter för löst kommer den att flyta upp över axlar och huvud om bäraren hamnar i vattnet. I värsta fall kan personen till och med glida ur västen.
De flesta västar och många flytplagg är försedda med grenband. Grenband håller västen bättre på plats och bäraren får ett bättre flytläge. Nackdelar med grenband är att de gör det besvärligare att ta av och på västen och dessutom finns en risk att grenbandet fastnar i något då bäraren rör sig ombord. Om grenbandet i en uppblåsbar väst är för hårt åtdraget kan det bli mycket besvärande då västen blåst upp sig och det är inte alltid så lätt att justera för en person som ligger i sjön.
När det gäller flytvästar för barn är det självklart att eftersträva bästa funktion i vattnet och småbarn bör alltid använda grenband.

För normalt fritidsbruk finns tre flytväststandarder indelade efter flytkraft i Newton (N): 50, 100 och 150N. Något förenklat kan sägas att en 150N-väst har en volym på 15 liter. Inom en och samma standard kan flytkraften variera en hel del. En barnflytväst i 100-newtonklassen har inte lika mycket flytkraft som en vuxenväst. En flytoverall kan mycket väl ha 120N flytkraft men ändå klassas som ett 50N flytplagg.
En människa behöver mellan 20-30N bärförmåga för att hålla sig flytande oavsett kroppsstorlek. Därför håller en 50N-väst en till två personer flytande i en nödsituation.
Vill man att västen skall göra något med användaren, till exempel vända en medvetslös person till ryggläge, behövs mera flytkraft – mera Newton.

 

Olika typer av flytplagg och flytvästar

För en simkunnig och vattenvan person är seglarvästen ett bra alternativ. De är olämpliga för små barn och för äldre som inte kan simma. Seglarvästarna påminner om vanliga västar. De värmer och är bekväma att röra sig i. Seglarvästarna har inga ambitioner att vända en medvetslös person till ryggläge. Däremot ger de bra rörelseförmåga både på land och i vatten. I kombination med andra kläder skyddar de något mot nedkylning i vatten.

Kanotvästar har liknande egenskaper som seglarvästar men är designade för extra god rörlighet för den som sitter i en kajak. Kanotister syns ofta dåligt från andra båtar. Därför är det bra att välja en kanotväst i väl synlig färg.

För fritidsfiskare finns särskilda fiskevästar med många fickor och ”tuff” färgsättning. Många är militärgröna, vilket är en färg som inte gläder spanande sjöräddare. Men, om färgen är en förutsättning för att fiskaren ska vilja sätta på sig västen, så är det mycket bättre än ingen väst alls.

Vattenskidvästar: Vattenskidåkning ställer särskilda krav på västens utformning. Den måste sitta stadigt på kroppen så den inte glider av vid fall i hög fart. Den ska också skydda mot slag och stötar.

Det finns en rik flora av flytjackor för olika ändamål. För att få säljas som flytplagg måste de vara klassade som 50N (Newton) flytplagg. En finess med flytjackorna är att de används i situationer då man normalt inte bär flytväst, till exempel på väg hem från båten och på promenad i ett hamnområde. Några personer omkommer varje år i sådana situationer och flera av de olyckorna skulle kunna sluta lyckligt med hjälp av en flytjacka.

Räddningsväst 100 Newton: Det här är den vanliga klassiska flytvästen som är lämplig för vuxna som inte kan simma och det bästa alternativet för barn under 40 kilo. Den är alltid gul, orange eller röd och försedd med reflexer. Den har flytkraften koncentrerad framtill och den har en stor krage. Meningen är att västen ska kunna hjälpa en nödställd att ligga i ryggläge.
Den här kategorin räddningsvästar var tidigare rätt otympliga och otrivsamma att ha på sig. Med hjälp av nya, mjuka material och förbättrad design har de blivit avsevärt bekvämare.
För barn som ska vara ute i båt finns flytvästar med inbyggd livsele vilket innebär att de är lätta att koppla fast och underlättar vid lyft. Även barn som kan simma bör alltid ha på sig en flytväst då de vistas vid vatten. Det finns exempel på simkunniga och vattenvana barn som, då de oväntat fallit i sjön, blivit stela av skräck och sjunkit direkt. De har inte ens förmått försöka rädda sig eller ropa på hjälp.

Räddningsväst 150 Newton: Denna kategori västar är den med mest flytkraft. (För hårt yrkesbruk finns i och för sig CE-västar på hela 275 Newton. De används inom bland annat offshore- och fiskeindustrin men knappast av fritidsbåtsbesättningar.)
Det existerar 150-newtonsvästar med fasta flytmaterial men de är väldigt otympliga att ha på sig. Nästan alla 150-newtonsvästar är därför upplåsbara. De uppblåsbara västarna är gjorda för att vara smidiga att ha på sig när man är ombord. De värmer ingenting vilket är en fördel i varmt väder. När de är uppblåsta är de den typ av väst som har bäst möjlighet att vända bäraren rätt i vattnet och det går att flyta i ett stabilt ryggläge.
Vändförmågan är dock inte hundraprocentig. Mycket kläder, som samlar luft, kan göra att en medvetslös person inte vänds rätt. Västarnas stora volym gör att de försämrar möjligheterna att simma och klättra. En del uppblåsbara flytvästar har en integrerad livsele vilket är en stor fördel vid koppling och lyft.
De uppblåsbara västarna är de, tekniskt sett, mest komplicerade västarna. Därför rekommenderas de inte till barn under 40 kilo eller icke simkunniga/vattenvna. För att västarna ska fungera säkert krävs en kunnig och noggrann användare.

Flytoverallerna är varma och sköna plagg som blivit populära bland snöskoteråkare, vinterfiskare och båtfolk som är ute under kalla och tuffa förhållanden. Vanligtvis har de flytmaterial som ger en flytkraft på 90-100 newton. Oftast har de väl synliga färger och rikligt med reflexer. Den som faller i kallt vatten iklädd en flytoverall som är ordentligt åtsnörd vid alla öppningar och har kapuschongen uppfälld kommer att märka att köldchocken nästan uteblir. Det kalla vattnet sipprar bara in så sakteliga och det blir rejält kallt först efter en stund. Men efter några minuter har kroppen värmt upp vattenskiktet innanför kläderna så att nedkylningen av kroppen går långsammare.

FAKTA
I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 30 personer per år i fritidsbåtsolyckor. Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder. Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna. Ungefär hälften av båtolyckorna sker i samband med fritidsfiske. Hälften av de omkomna är män över 50 år. Fler än hälften har druckit alkohol. Den akuta dödsorsaken är, praktiskt taget alltid, drunkning. Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg. Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas med enkla medel.

Ytterligare information

Svenska Livräddningssällskapet

Mikael Olausson
Svenska Livräddningssällskapet
0769-41 14 65

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…