Efterlängtad kemsäkerhetsutbildning

Kemikaliesäkerhetsutbildning – efterlängtad kursstart i november!

Svenska Badbranschen presenterar första upplagan av Kemikaliesäkerhetsutbildningen. Missa inte möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom kemikaliehantering. Här är ett smakprov på de ämnena som kommer tas upp under utbildningen:
– Risker med kemikalier
– Rutiner vid mottagning och överpumpning
– Första hjälpen och spillhantering
– Personlig skyddsutrustning

Vem är denna utbildning för? Utbildningen är till för alla som kommer i kontakt med kemikalier vare sig det tillhör vardagen eller mer sällan. Endast för medlemmar i Svenska Badbranschen. Läs mer om hur du blir medlem.

16-17 november  | anmälan öppen, begränsat antal platser.

Kursen hålls digitalt, men möjlighet att vara med på plats i Göteborg finns.

Logga in på medlemssidan, välj kalender för mer information och anmälan.

Efterlängtad kemsäkerhetsutbildning

Kemikaliesäkerhetsutbildning – efterlängtad kursstart i november! Svenska Badbranschen presenterar första upplagan av Kemikaliesäkerhetsutbildningen. Missa inte möjligheten att fördjupa dina kunskaper…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2022

Svenska Badbranschen kommer äntligen till Bästkusten! Årsmötet som avser verksamhetsåret 2021 kommer att hållas i Göteborg 4–5 oktober, på Arken…

Pressrelease – Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

2022-06-17 Behovet av personal är stort i bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Det här vill aktörerna…