Efterlängtad kemsäkerhetsutbildning

Kemikaliesäkerhetsutbildning – efterlängtad kursstart i november!

Svenska Badbranschen presenterar första upplagan av Kemikaliesäkerhetsutbildningen. Missa inte möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom kemikaliehantering. Här är ett smakprov på de ämnena som kommer tas upp under utbildningen:
– Risker med kemikalier
– Rutiner vid mottagning och överpumpning
– Första hjälpen och spillhantering
– Personlig skyddsutrustning

Vem är denna utbildning för? Utbildningen är till för alla som kommer i kontakt med kemikalier vare sig det tillhör vardagen eller mer sällan. Endast för medlemmar i Svenska Badbranschen. Läs mer om hur du blir medlem.

16-17 november  | anmälan öppen, begränsat antal platser.

Kursen hålls digitalt, men möjlighet att vara med på plats i Göteborg finns.

Logga in på medlemssidan, välj kalender för mer information och anmälan.

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…