Om Svenska Badbranschen

Svenska Badbranschen grundades som branschorganisation 2013 och har sedan dess jobbat för att samla alla som arbetar inom bad, pool och spa under ett och samma tak. Vi kan vara konkurrenter, leverantörer eller samarbetspartners till vardags, men i branschorganisationen agerar vi som en gemensam röst. På ett övergripande plan är vår viktigaste fråga att verka för 100 procent simkunnighet. Ingen ska behöva drunkna i Sverige på grund av bristande simkunskaper. För att uppnå det målet är det helt avgörande att det finns god tillgång på uppvärmda badanläggningar, både i offentlig och privat regi. Genom att samla branschens intressenter kan vi dessutom driva frågor som höjer den generella kompetens- och kunskapsnivån. Det är värdefullt för alla medlemsföretag, men också för kunder och besökare.

Svenska Badbranschen representerar idag aktörer som är verksamma inom bland annat offentliga bad, spa, hotell, privata pooler och leverantörer.

Vår vision

Vår vision är att bidra till folkhälsan genom ett modernt och attraktivt bad-Sverige, där 100 procent simkunnighet är vår ledstjärna. Vi stöder och bistår branschen med kompetens för att främja utveckling av både teknik och människor.

Våra etiska principer

Svenska Badbranschen verkar för ett öppet, positivt och säkert bad-Sverige - där vi utan diskriminering har ambitionen att välkomna alla. Vi tror att lek, idrott och avkoppling i poolmiljöer förenar människor över alla gränser. Svenska Badbranschens arbete ska alltid präglas av ett öppet klimat där det råder en stark vi-känsla. Vi gör jobbet tillsammans och bemöter både mot- och medgångar tillsammans, sida vid sida. Vi vet nämligen att vi är som starkast då!

Varför bli medlem?

 

 

För dig som jobbar med offentliga bad
Svenska Badbranschen arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och hög kvalitet. Ett medlemskap i Svenska Badbranschen innebär att man får använda sig av Svenska Badbranschens logotyp, enligt de direktiv som finns. Det gör att ni som medlemsorganisation kan signalera seriositet och kvalitetsmedvetenhet mot marknaden. Ett medlemskap i Svenska Badbranschen är med andra ord en kvalitetsstämpel för er badverksamhet.

För dig som jobbar med privatpool
Genom att vara privatpools-medlem i Svenska Badbranschen erbjuds du att ta del av och genomgå vår certifieringsutbildning. Efter utförd utbildning får du använda dig av Svenska Badbranschens Certifieringslogotyp i din marknadsföring, och dessutom blir du snabbare sökbar i vår poolguide på hemsidan. Kontakta oss om du vill veta när nästa utbildning startar.

Tillsammans hörs vi bättre!
Hur bra produkt eller tjänst du än har så kan det vara svårt att synas och höras på egen hand, oavsett om det handlar om att förstå villkoren för en upphandling eller att vara med och påverka internationella beslut. Som medlem i Svenska Badbranschen har du möjlighet att påverka på ett sätt som du som enskild aktör inte kan.

Vad krävs för att bli medlem?
För att bli medlem i Svenska Badbranschen krävs det att man uppfyller de kriterier som har fastställts av förbundets styrelse. Ju fler medlemmar vi har desto mer kommer våra röster att höras. Genom att delta i någon av sektorgrupperna, eller i styrelsearbetet, har du alla möjligheter att vara med och påverka.

 

 

Medlemsförmåner:

 

 

  • Nyhetsservice. För 1.200:- per år får medlemsföretag tillgång till vår nyhetsservice. Allt som skrivs om badbranschen dimper ner direkt i din mejlkorg, varje månad!
  • Basutbildning Bad. Ni får möjlighet att skicka personal på en webbaserad utbildning som höjer kompetensen hos alla som vill ha en karriär inom bad. Kontakta oss för mer information om nästa utbildningstillfälle.
  • Tidningen Badmästaren som är fylld med nyheter och reportage om saker som händer i branschen.
  • Årsmöte. En unik möjlighet att få träffa branschkollegor under trevliga former och dela erfarenheter.
  • Var med och påverka.
Som medlem har du också möjlighet att aktivt delta i arbetet för branschen. Ett ideellt arbete där du får möjlighet att samarbeta med kollegor kring gemensamma frågeställningar och därmed påverka åt vilket håll branschen ska utvecklas. Idag är vi uppdelade i följande sektorgrupper:

 


Anläggningar.

Privata pooler.

Publika bad - teknik.

Standarder.

Marknad.

Hör av dig till kansliet om du har frågor eller intresserad av att delta.

 

 

Logo Parkbadet

Medlemsavgift

Medlemstyp Medlemsavgift
Samtliga 500 SEK

Serviceavgift Medlemstyp Serviceavgift
Associerade 5 000 SEK + resekostnader styrelsemöten

Provmedlemskap 5 000 SEK

Anläggningar 5 000 SEK

Förvaltningar 15 000 SEK + avgift för respektive verksamhetsplats som "Anläggningar".

Privatpoolsproducenter

o   5 000 SEK - En till tre anställda
o   7 500 SEK - Fyra till tio anställda
o   10 000 SEK - Mer än tio anställda

För återförsäljare tillkommer 5 000 SEK per företag.

Offentliga leverantörer 15 000 SEK

Produktleverantörer 15 000 SEK
Konsulter 15 000 SEK
Övriga ej specificerade 15 000 SEK

För dotterbolag i koncernbolag är serviceavgiften 5 000 SEK per år förutsatt att moderbolaget är medlem.

Representation på internationell nivå

Svenska Badbranschen representerar inte bara svenska organisationer, utan även flera internationella branschorganisationer. Vi är stolta över att vara medlemmar i både EUSA, CEN/TC 402 och CEN/TC 136.

Vad är EUSA?
European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA) är den europeiska organisation som representerar pool- och badbranschen på EU-nivå. I dag är det nio länder vars nationella branschorganisationer är medlemmar i EUSA. Organisationen representerar totalt drygt 2000 företag inom branschens alla områden.

Vad är CEN/TC?
The European Committee for Standardization (CEN) är en ideell organisation och en betydande leverantör av europeiska standarder och tekniska specifikationer. I de tekniska kommittéerna TC 402 (Domestic Pools and Spas - Structure) och TC 136 (Sports, playground and other recreational facilities and equipment) samlas ett nätverk av experter. Representanterna är bland andra tillverkare, användare, intresseorganisationer och myndigheter.
Inom kommittéerna i CEN/TC är Svenska Badbranschen representerade i flera arbetsgrupper.

Genom vårt medlemsskap och vår närvaro i dessa två organisationer får du värdefull information om regler, normer, trender och annat som kommer att påverka och inspirera dig i ditt arbete.

Se stadgar nedan, §7

Fyll i ansökningsformuläret nedan

Har du några frågor? Kontakta oss på info@svenskabadbranschen.se

 

Medlemsansökan

Medlemsansökan

För privatpoolsproducenter
Vilken Nätverkgrupp önskar ni tillhöra? (En eller flera)
Medlemsalternativ *
Jag har läst och accepterar Svenska Badbranschens stadgar *

Svenska Badbranschens styrelse

Torbjörn Bergvall

Vice Ordförande
Munktellbadet

Jim Udén

Ledamot
EnviroProcess AB

Åsa Jansson

Kassör
Kristianstad Badrike

Catharina Lindén

Ledamot
Cattis Lindén AB

Johan Westerdahl

Sekreterare
Poolmakarna AB

Sara Ringkrans

Ledamot
Villapoolen Stockholm AB

Endre Winsents

Ledamot
Chemoform AB

Karl Lilja

Ordförande
HemTag AB

Patrik Samuelsson

Ledamot
Umeå Kommun

Pär Ringdahl

Ledamot
We Group AB

Administration

Amanda Boström

Administration

Ekonomi

Petra Lundberg

Ekonomi

Revisor

RSM

Revisor

Stadgar

Antal personer

Hur många är ni i familjen och hur många kommer att bada i spabadet samtidigt? När du väljer storlek på spabadet så är det viktiga frågor att ställa sig själv, så att det inte blir för litet.

Storleken på spabadet

Hur långa är personerna som skall bada? Rådgör alltid med en spabadsförsäljare eller provsitt spabadet innan ni bestämmer er. Finns det ett liggläge behöver man testa även detta.

Massage för dina behov

Vill du ha varmt behagligt mysbubbel eller kraftig massage, eller något mittemellan? Tekniken skiljer sig åt mellan olika spabad varför det är bra att ta reda på hur din leverantörs produkter fungerar. Att provbada innan köp är ett bra sätt att hitta rätt typ av massage.

Val av leverantör/tillverkare

Det finns gott om spabadstillverkare runt om i världen och det kan vara svårt att veta vilka märken som uppfyller just dina behov.

Det är viktigt att du väljer ett märke som säljs från en SBB-ansluten spabadsleverantör då detta säkerställer att leverantören uppfyller våra medlemsvillkor. På så sätt kan du alltid känna dig trygg både innan och efter köpet. Du hittar vår medlemmar här.

 

Garantier

Garanti är ett frivilligt åtagande av leverantören och finns ej reglerat i konsumentlagen. Garantitiden är normalt två år, men olika garantivillkor kan förekomma. Kontrollera garantins omfattning med din leverantör. Ex: omfattar garantin spabadets konstruktion och funktion som helhet eller gäller garantin bara vissa delar?

Service och support

Kontrollera att din leverantör kan erbjuda både service och support samt bistå med reservdelar ifall något skulle hända med ditt spabad idag eller i framtiden.

Försäkring

Kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring.

Följande frågeställningar är bra att få klarhet i: ingår spabadet i hemförsäkringen och vilka villkor gäller vid ett eventuellt fel på anläggningen? Hur stor är självrisken vid ett fel på spabadet? Hur beräknas spabadets restvärde vid ett fel?

Bada säkert

Följ alla säkerhetsanvisningar från din leverantör och använd spabadet bara så som det är avsett.

Se till att aldrig lämna barn ensamma i eller vid spabadet.

Antal personer

Hur många är ni i familjen och hur många kommer att bada i spabadet samtidigt? När du väljer storlek på spabadet så är det viktiga frågor att ställa sig själv, så att det inte blir för litet.

Storleken på spabadet

Hur långa är personerna som skall bada? Rådgör alltid med en spabadsförsäljare eller provsitt spabadet innan ni bestämmer er. Finns det ett liggläge behöver man testa även detta.

Massage för dina behov

Vill du ha varmt behagligt mysbubbel eller kraftig massage, eller något mittemellan? Tekniken skiljer sig åt mellan olika spabad varför det är bra att ta reda på hur din leverantörs produkter fungerar. Att provbada innan köp är ett bra sätt att hitta rätt typ av massage.

Val av leverantör/tillverkare

Det finns gott om spabadstillverkare runt om i världen och det kan vara svårt att veta vilka märken som uppfyller just dina behov.

Det är viktigt att du väljer ett märke som säljs från en SBB-ansluten spabadsleverantör då detta säkerställer att leverantören uppfyller våra medlemsvillkor. På så sätt kan du alltid känna dig trygg både innan och efter köpet. Du hittar vår medlemmar här.

 

Garantier

Garanti är ett frivilligt åtagande av leverantören och finns ej reglerat i konsumentlagen. Garantitiden är normalt två år, men olika garantivillkor kan förekomma. Kontrollera garantins omfattning med din leverantör. Ex: omfattar garantin spabadets konstruktion och funktion som helhet eller gäller garantin bara vissa delar?

Service och support

Kontrollera att din leverantör kan erbjuda både service och support samt bistå med reservdelar ifall något skulle hända med ditt spabad idag eller i framtiden.

Försäkring

Kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring.

Följande frågeställningar är bra att få klarhet i: ingår spabadet i hemförsäkringen och vilka villkor gäller vid ett eventuellt fel på anläggningen? Hur stor är självrisken vid ett fel på spabadet? Hur beräknas spabadets restvärde vid ett fel?

Bada säkert

Följ alla säkerhetsanvisningar från din leverantör och använd spabadet bara så som det är avsett.

Se till att aldrig lämna barn ensamma i eller vid spabadet.

Antal personer

Hur många är ni i familjen och hur många kommer att bada i spabadet samtidigt? När du väljer storlek på spabadet så är det viktiga frågor att ställa sig själv, så att det inte blir för litet.

Storleken på spabadet

Hur långa är personerna som skall bada? Rådgör alltid med en spabadsförsäljare eller provsitt spabadet innan ni bestämmer er. Finns det ett liggläge behöver man testa även detta.

Massage för dina behov

Vill du ha varmt behagligt mysbubbel eller kraftig massage, eller något mittemellan? Tekniken skiljer sig åt mellan olika spabad varför det är bra att ta reda på hur din leverantörs produkter fungerar. Att provbada innan köp är ett bra sätt att hitta rätt typ av massage.

Val av leverantör/tillverkare

Det finns gott om spabadstillverkare runt om i världen och det kan vara svårt att veta vilka märken som uppfyller just dina behov.

Det är viktigt att du väljer ett märke som säljs från en SBB-ansluten spabadsleverantör då detta säkerställer att leverantören uppfyller våra medlemsvillkor. På så sätt kan du alltid känna dig trygg både innan och efter köpet. Du hittar vår medlemmar här.

 

Garantier

Garanti är ett frivilligt åtagande av leverantören och finns ej reglerat i konsumentlagen. Garantitiden är normalt två år, men olika garantivillkor kan förekomma. Kontrollera garantins omfattning med din leverantör. Ex: omfattar garantin spabadets konstruktion och funktion som helhet eller gäller garantin bara vissa delar?

Service och support

Kontrollera att din leverantör kan erbjuda både service och support samt bistå med reservdelar ifall något skulle hända med ditt spabad idag eller i framtiden.

Försäkring

Kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring.

Följande frågeställningar är bra att få klarhet i: ingår spabadet i hemförsäkringen och vilka villkor gäller vid ett eventuellt fel på anläggningen? Hur stor är självrisken vid ett fel på spabadet? Hur beräknas spabadets restvärde vid ett fel?

Bada säkert

Följ alla säkerhetsanvisningar från din leverantör och använd spabadet bara så som det är avsett.

Se till att aldrig lämna barn ensamma i eller vid spabadet.