Pooltäckningar

Funderar du på att köpa pooltäckning, det finns massor av olika typer. Det finns många aspekter att tänka på. Här kan du läsa mer om de vanligaste typerna av pooltäckningar.

Vilken pooltäckning är rätt för oss?

När du väljer pooltäckning är det viktigt att tänka på säkerhet och att hålla poolen ren från smuts och skräp. Du bör också överväga designen, hur lätt den är att använda, samt tillgången på reservdelar och support. Miljö och hållbarhet är andra viktiga faktorer, liksom ekonomin bakom köpet och underhållet av täckningen. Slutligen, överväg om täckningen kan användas under vintern, vilket kan vara praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt. Se till att du köper ett säkert poolskydd.

  • Fördelar: Energibesparande, säkerhet, fungerar som vintertäckning, minskad kemiåtgång, minskad avdunstning, skydd mot smuts och skräp.
  • Nackdelar: Högt pris, kan kräva bygglov.
  • Fördelar: Energibesparande, säkerhet, estetiskt, enkel hantering, minskar avdunstning och kemiåtgång.
  • Nackdelar: Högt pris, kan samla smuts och skräp, vinterplåtar kan behövas.
  • Fördelar: Energibesparande, säkerhet, prisvärt, minskad kemiåtgång, minskar avdunstning, skyddar mot smuts och skräp.
  • Nackdelar: Svåra att hantera, vinterplåtar kan behövas.
  • Fördelar: Energibesparande, säkerhet, minskad kemiåtgång och avdunstning, enkel hantering, skydd mot smuts och skräp, fungerar som vintertäckning.
  • Nackdelar: Högt pris, kräver stor yta.
  • Fördelar: Energibesparande, säkerhet, minskad kemiåtgång och avdunstning, fungerar som vintertäckning, prisvänligt.
  • Nackdelar: Svåra att hantera.
  • Fördelar: Energibesparande, säkerhet, minskad kemiåtgång och avdunstning, enkel hantering.
  • Nackdelar: Vinterplåtar kan behövas.

Vad säger Boverket?

För att förhindra drunkningsolyckor hos barn, kräver svenska lagar skyddsanordningar runt pooler. Boverkets byggregler gäller fasta pooler på privat mark och kräver att fastighetsägaren installerar säkerhetsskydd. Ordningslagen täcker alla typer av pooler lägger ansvaret på poolägaren, oavsett placering. Dessa lagar ser till att pooler är säkra för barn och hjälper till att förebygga olyckor.

Läs mer på Boverkets hemsida

Myndigheten för samhällskydd och beredskap - MSB

Drunkning är en av de vanligaste dödsolyckorna bland små barn. De flesta olyckor sker på badplatsen eller i en pool eller damm nära hemmet. Du som äger en fast pool eller damm ska enligt lag ordna de säkerhetsanordningar som behövs för att undvika barnolyckor.1 Det gäller oavsett om du har egna barn eller inte. Undantag görs endast om vattendjupet är mindre än 20 centimeter.

MSB Publikation från barnsäkerhetsrådet