Pressrelease – Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

2022-06-17

Behovet av personal är stort i bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Det här vill aktörerna i badbranschen ändra på. Arbetsförmedlingen beviljar stöd till Svenska Badbranschen för arbete med yrkesprofilering, validering och språkutveckling.

Svenska Badbranschen har tillsammans med Kommunal och Sobona beviljats
1 512 000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att lättare skapa insteg på arbetsmarknaden för nyanlända inom badbranschen.

– Nu startar vi upp arbetet med att ta fram grundläggande yrkesprofiler inom badbranschen då behovet av rätt kompetens är stort och det saknas formella utbildningsvägar till de olika yrkesrollerna.

”Det här är en fantastisk möjlighet för oss som bransch att underlätta både för medarbetare och arbetsgivare att hitta rätt kompetens och fortbilda”, säger Torbjörn Bergvall, ordförande i Svenska Badbranschen.

Vårt arbete med att ta fram yrkesprofiler för ”introduktion badpersonal” och ”badvärd” är en viktig del i erbjudandet till våra medlemmar för att stärka dem med verktyg i deras kompetensförsörjning.

Yrkesprofilerna kommer att tydliggöra kraven på medarbetare, underlätta rekrytering och introduktion av nya medarbetare samt underlätta samverkan med olika arbetsmarknads- och utbildningsaktörer.

Förutom de två yrkesprofilerna tar Svenska Badbranschen fram kartläggning och en plan för lärande på arbetsplatsen. Dessutom utbildas yrkesbedömare som kan genomföra kvalitetssäkrad validering. Sobonas språkparlör med 9 olika språk, kommer också att utökas med material från projektet och underlätta lärandet av yrkesspråket och fungera som ett språkstöd vid praktik och introduktion.

 

 

Kontaktperson:

Torbjörn Bergvall, ordförande Svenska Badbranschen
tel: 016-100 104, torbjorn.bergvall@munktellbadet.se

Efterlängtad kemsäkerhetsutbildning

Kemikaliesäkerhetsutbildning – efterlängtad kursstart i november! Svenska Badbranschen presenterar första upplagan av Kemikaliesäkerhetsutbildningen. Missa inte möjligheten att fördjupa dina kunskaper…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2022

Svenska Badbranschen kommer äntligen till Bästkusten! Årsmötet som avser verksamhetsåret 2021 kommer att hållas i Göteborg 4–5 oktober, på Arken…

Pressrelease – Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

2022-06-17 Behovet av personal är stort i bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Det här vill aktörerna…