Pressrelease – Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

2022-06-17

Behovet av personal är stort i bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Det här vill aktörerna i badbranschen ändra på. Arbetsförmedlingen beviljar stöd till Svenska Badbranschen för arbete med yrkesprofilering, validering och språkutveckling.

Svenska Badbranschen har tillsammans med Kommunal och Sobona beviljats
1 512 000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att lättare skapa insteg på arbetsmarknaden för nyanlända inom badbranschen.

– Nu startar vi upp arbetet med att ta fram grundläggande yrkesprofiler inom badbranschen då behovet av rätt kompetens är stort och det saknas formella utbildningsvägar till de olika yrkesrollerna.

”Det här är en fantastisk möjlighet för oss som bransch att underlätta både för medarbetare och arbetsgivare att hitta rätt kompetens och fortbilda”, säger Torbjörn Bergvall, ordförande i Svenska Badbranschen.

Vårt arbete med att ta fram yrkesprofiler för ”introduktion badpersonal” och ”badvärd” är en viktig del i erbjudandet till våra medlemmar för att stärka dem med verktyg i deras kompetensförsörjning.

Yrkesprofilerna kommer att tydliggöra kraven på medarbetare, underlätta rekrytering och introduktion av nya medarbetare samt underlätta samverkan med olika arbetsmarknads- och utbildningsaktörer.

Förutom de två yrkesprofilerna tar Svenska Badbranschen fram kartläggning och en plan för lärande på arbetsplatsen. Dessutom utbildas yrkesbedömare som kan genomföra kvalitetssäkrad validering. Sobonas språkparlör med 9 olika språk, kommer också att utökas med material från projektet och underlätta lärandet av yrkesspråket och fungera som ett språkstöd vid praktik och introduktion.

 

 

Kontaktperson:

Torbjörn Bergvall, ordförande Svenska Badbranschen
tel: 016-100 104, torbjorn.bergvall@munktellbadet.se

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…