Prislista – Kompetensförsörjning

Här hittar du information om prissättning för kompetensförsörjningsprojektet

Årsavgift Valideringsleverantörerer 7 000 kr

I årsavgiften ingår:

    • Tillgång till OCN-plattformen med moduler för lärande och validering
    • Kvalitetssäkringskedjan med IK och EK
    • Självskattningsverktyg

Yrkesbedömareutbildning per deltagare 9 700 kr


Uppstart validering av ”Grundläggande kunskaper inom bad” 1 000 kr

Uppstart validering av yrkesprofilen ”Badvärd” 1 500 kr


 

Vill du vara med?

Kontakta oss idag!