Skärmar på baden, en riskfaktor?

Den 3:e maj höll en liten flicka på att drunkna på badet Paradiset i Örnsköldsvik. Hennes förälder var upptagen med sin mobiltelefon och höll inte barnet under uppsikt. Efter att en badvakt ingripit och räddat flickan, inträffade samma sak en gång till med samma flicka, vilket ledde till att flickan och mamman fick avvisas från badet. Badvärdarna på Paradiset skrev ett uppmärksammat inlägg på Facebook där de tydliggjorde att det är föräldrarnas ansvar att hålla sina barn under uppsikt på offentliga bad – inte personalen som arbetar på baden.

Flera bad i landet rapporterar samma problematik, att föräldrar lämnar sina små barn i vattnet utan tillsyn och istället ägnar sin uppmärksamhet åt medhavda skärmar. Något som lett till att flera frågar sig om skärmar ska förbjudas inne på baden. Några har redan infört skärmförbud, men då huvudsakligen utifrån ett integritetsperspektiv kopplat till att skärmarna också har kamera.

SBB’s inställning i frågan är att varje bad har rätt att skapa sina egna regler så att badupplevelsen blir både säker och trevlig. Men att ett fåtal vuxna brister i sitt föräldraskap tycker vi inte är ett legitimt skäl för ett generellt förbud. I så fall tvingas vi förbjuda även böcker, tidningar och annat som kan distrahera.

Badvärdar är inte barnvakter. Att gå och bada med sitt barn ska vara en minnesvärd upplevelse man gör tillsammans.

Efterlängtad kemsäkerhetsutbildning

Kemikaliesäkerhetsutbildning – efterlängtad kursstart i november! Svenska Badbranschen presenterar första upplagan av Kemikaliesäkerhetsutbildningen. Missa inte möjligheten att fördjupa dina kunskaper…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2022

Svenska Badbranschen kommer äntligen till Bästkusten! Årsmötet som avser verksamhetsåret 2021 kommer att hållas i Göteborg 4–5 oktober, på Arken…

Pressrelease – Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

2022-06-17 Behovet av personal är stort i bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Det här vill aktörerna…