Skärmar på baden, en riskfaktor?

Den 3:e maj höll en liten flicka på att drunkna på badet Paradiset i Örnsköldsvik. Hennes förälder var upptagen med sin mobiltelefon och höll inte barnet under uppsikt. Efter att en badvakt ingripit och räddat flickan, inträffade samma sak en gång till med samma flicka, vilket ledde till att flickan och mamman fick avvisas från badet. Badvärdarna på Paradiset skrev ett uppmärksammat inlägg på Facebook där de tydliggjorde att det är föräldrarnas ansvar att hålla sina barn under uppsikt på offentliga bad – inte personalen som arbetar på baden.

Flera bad i landet rapporterar samma problematik, att föräldrar lämnar sina små barn i vattnet utan tillsyn och istället ägnar sin uppmärksamhet åt medhavda skärmar. Något som lett till att flera frågar sig om skärmar ska förbjudas inne på baden. Några har redan infört skärmförbud, men då huvudsakligen utifrån ett integritetsperspektiv kopplat till att skärmarna också har kamera.

SBB’s inställning i frågan är att varje bad har rätt att skapa sina egna regler så att badupplevelsen blir både säker och trevlig. Men att ett fåtal vuxna brister i sitt föräldraskap tycker vi inte är ett legitimt skäl för ett generellt förbud. I så fall tvingas vi förbjuda även böcker, tidningar och annat som kan distrahera.

Badvärdar är inte barnvakter. Att gå och bada med sitt barn ska vara en minnesvärd upplevelse man gör tillsammans.

I en tid som denna måste vi hålla ihop.

Gratis medlemskap i Svenska Badbranschen i ett år Ett virus som sliter våra älskade ifrån oss, tar kål på livskraftiga…

Svenska Badbranschens information!

Det är en dramatisk tid vi lever i, som påverkar alla både privat och professionellt. Det är viktigt att vi…

Höj din kompetens till nästa nivå

Vårens succé Basutbildning bad är tillbaka!