SLS erhåller utmärkelsen årets redovisning i den ideella sektorn

Svenska Livräddningssällskapet prisas bland annat för en redovisning som beskriver hur årets händelser hänger ihop med föreningens stadgar och genomförd verksamhet. Det finns en röd tråd i redovisningens presentation av vision, mål, strategi och resultat. Redovisningen känns trovärdig då Svenska Livräddningssällskapet även lyfter fram sådant som inte gått som tänkt under året.

I snart två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Årets redovisning – juryns motivering:
”Svenska Livräddningssällskapet redovisar hur det gångna årets händelser hänger ihop med föreningens stadgar och genomförd verksamhet. På detta vis ges en förtjänstfull koppling mellan vision, mål, strategi, och resultat. Genom att även redovisa misslyckanden ökar man både sakligheten och trovärdigheten. Berättelsen täcker dessutom organisationens historia och struktur liksom samhällets utveckling på ett sätt som tillsammans ger en större förståelse för resultatet av sällskapets verksamhet.

Även om en mer långtgående kvalificering av målen skulle öka förståelsen för resultaten ytterligare och trots smärre brister i språk och layout visar Livräddningssällskapet på ett utmärkt sätt att även ett relativt litet kansli kan göra en måttfull men fullt tillräcklig årsredovisning och verksamhetsberättelse. Årets redovisning i ideell sektor ger sammantaget den information som behövs för kontroll och ansvarsutkrävande.”

Följande organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn:

– Bris
– Diakonia
– Individuell Människohjälp
– Läkarmissionen
– Plan Sverige
– Radiohjälpen
– Rädda Barnen
– Svenska Filminstitutet
– Svenska Livräddningssällskapet
– Svenska Turistföreningen

För mer information se: http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_livraddningssallskapet/pressreleases/svenska-livraeddningssaellskapet-erhaaller-utmaerkelsen-aarets-redovisning-i-den-ideella-sektorn-2294791

Efterlängtad kemsäkerhetsutbildning

Kemikaliesäkerhetsutbildning – efterlängtad kursstart i november! Svenska Badbranschen presenterar första upplagan av Kemikaliesäkerhetsutbildningen. Missa inte möjligheten att fördjupa dina kunskaper…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2022

Svenska Badbranschen kommer äntligen till Bästkusten! Årsmötet som avser verksamhetsåret 2021 kommer att hållas i Göteborg 4–5 oktober, på Arken…

Pressrelease – Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

2022-06-17 Behovet av personal är stort i bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Det här vill aktörerna…