SLS: Preliminär årsrapport av omkomna genom drunkning 2018

Enligt Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport omkom 135 personer i drunkningsolyckor 2018. Det är det tredje högsta antalet omkomna under 2000-talet. Knappt en tredjedel av dessa, 49 personer, härrör till badolyckor. 63 av dödsolyckorna inträffar i sjöar, 110 personer är av manligt kön och 35 personer är över 70 år. 13 personer är under 19 år vilket är det högsta antalet barn och ungdomar som förolyckats sedan 2015. Dödsolyckorna på is summerar till 15 personer. En av få positiva utvecklingar är den som pekar på det kraftigt minskade antalet dödsolyckor i samband med aktiviteter med fritidsbåtar, 12 personer omkommer vilket är det lägsta registrerade antalet genom tiderna.

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor är på en nivå som måste betraktas som helt oacceptabel för ett land som Sverige. Året inleddes med många omkomna i isolyckor (nio personer i januari) då höga flöden i vattendrag i kombination med stora temperaturvariationer gjorde isarna svårbedömda i mellan och södra Sverige. En relativt lugn vår ersattes snabbt av härliga lufttemperaturer i maj vilket resulterade i att så många som 21 personer omkom i drunkningsolyckor varav 10 i badolyckor. Tyvärr fortsatte sommarens utveckling i samma anda. Totalt skördade den extrema sommaren 92 människoliv under perioden första maj till och med sista augusti. Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! För att det ska kunna ske ser Svenska Livräddningssällskapet som högsta prioritet att följande strategiska åtgärder och insatser behöver komma på plats.

Läs hela rapporten här

Ytterligare information
Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet Svenska Livräddningssällskapet 0769-41 14 65

I en tid som denna måste vi hålla ihop.

Gratis medlemskap i Svenska Badbranschen i ett år Ett virus som sliter våra älskade ifrån oss, tar kål på livskraftiga…

Svenska Badbranschens information!

Det är en dramatisk tid vi lever i, som påverkar alla både privat och professionellt. Det är viktigt att vi…

Höj din kompetens till nästa nivå

Vårens succé Basutbildning bad är tillbaka!