Svenska Badbranschens information!

Det är en dramatisk tid vi lever i, som påverkar alla både privat och professionellt. Det är viktigt att vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten, både för sin egen hälsa och inte minst riskgruppernas hälsa. Det är våra äldre släktingar och de som är sjuka som är mest utsatta.

När det gäller de publika baden, så är det viktigt att komma ihåg att smittan inte sprids via klorerat vatten. Tvärtom är klor det som virus tycker absolut sämst om att vistas i. (Gäller förstås privata pooler också.) Däremot kan viruset spridas i badets andra delar, om någon är smittad. Därför gäller det att gästerna är lika omdömesgilla på badet som på andra publika platser i landet. Vi vill rikta ett stort tack till alla som jobbar på anläggningarna i Sverige, där många lyckas hålla baden öppna, genom tydlig information och enkla regler till gästerna som skapar trygghet.

 

Styrelsen Svenska Badbranschföreningen

I en tid som denna måste vi hålla ihop.

Gratis medlemskap i Svenska Badbranschen i ett år Ett virus som sliter våra älskade ifrån oss, tar kål på livskraftiga…

Svenska Badbranschens information!

Det är en dramatisk tid vi lever i, som påverkar alla både privat och professionellt. Det är viktigt att vi…

Höj din kompetens till nästa nivå

Vårens succé Basutbildning bad är tillbaka!