VÄLKOMMEN TILL VATTENSÄKERHET 2018

En nationell konferens om framtidens vattensäkerhetsarbete i Sverige! 16-17 maj 2018 Sundspärlan Helsingborg

Varje år söker ca 3.000 personer akut vård på något av landets sjukhus till följd av vattenolyckor och minst 10.000 personer drabbas varje år av enklare skador som den enskilde själv klarar av. Olycksstatistiken de senaste åren har tydligt visat att kurvan gått åt fel håll, för att vända under 2017. Under 2017 omkom i Sverige 92 personer till följd av drunkning. Detta är det lägsta antalet omkomna sedan 2011 och första gången på länge som antalet omkomna per år är under 100. Det visar att den befarade tendensen med en kurva som gått åt fel håll har brutits. Att trenden brutits är viktigt, men kan inte tas för given.

Vattensäkerhet 2018 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag försöker aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige. Vi måste agera tillsammans för att få ansvariga myndigheter och organisationer att agera. Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi. Arbetet med att befästa antalet omkomna personer under 100 på̊ årsbasis är ett viktigt delmål i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap”.

Sverige är ett bad- och vattenland. Vi har 450 simhallar, 800 mil kuststräcka, 96.000 insjöar, dammar och tiotusentals pooler, både privata och offentliga. Förra årets konferens blev en stor succé och lockade deltagare från kommun, räddningstjänst, sjukvård och badhus i hela landet.

Vattensäkerhet 2018 kommer bl.a att innehålla följande punkter:

  • Inträffade händelser
  • Statistik, trender och utveckling inom drunkningstillbud och olyckor
  • Hur arbetar vi med säkerheten i badhuset?
  • Nationell handlingsplan och nollvisionen ”Share Globally, Prevent Locally”
  • Certifieringsarbetet kring Vattensäker Kommun
  • Hur kommer simkunnigheten att påverkas när antalet badhus minskar i landet?
  • Drowning Prevention and Water Safety action plan – hur fungerar det i England?

Välkommen till Vattensäkerhet 2018 16-17 maj 2018 Sundspärlan Helsingborg

Mer information och anmälan

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…