Vattenransonering

Svenska Badbranschen har förståelse för och respekterar enskilda kommuners beslut av begränsningar i att fylla pooler för att ransonera på vatten. Dock skall beaktas att fylla en pool görs endast vid nybyggnation. Alternativ är att fylla poolen med tankbil eller från sjö eller vattendrag.

Vattenåtgången för existerande pooler är i minimal och är en försvinnande liten del av den totala vattenförbrukningen i samhället då dessa pooler aldrig töms vintertid.
Ev vattenåtgång för att tex backspola sandfiltret kompenseras med påfyllning av regnvatten under badsäsongen.

För mer information kontakta:

Lars Beckman, vice ordförande

Tel. 070-432 96 00

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…