World Alliance of Pool & Spa Associations (WASPSA)

Svenska Badbranschen (SBB) med när Badbranschföreningar från hela världen bildar ett internationellt förbund på Aquanale, Köln 

Den 8 och 9 november 2017 möttes representanter för Badbranschföreningar från 16 länder på Aquanale i Köln för att bilda ett internationellt förbund. Följande länder var närvarande vid konferensen: Australien, Tyskland, Frankrike, Grekland, Storbritannien, Italien, Kanada, Mexiko, Österrike, Portugal, Rumänien, Sverige, Schweiz, Spanien, Turkiet och USA.

Sammankallande för initiativet var Tysklands Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V (bsw), European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA), British Swimming Pool Federation (BSPF) och American Association of Pool & Spa Professionals (ASPS). Medverkande från SBB var ordförande Mille Örnmark samt generalsekreterare Pär Svensson.

Tillsammans bildades initialt en inofficiell förening med namnet World alliance of Pool & Spa Associations (WASPSA) som skall vara öppen för Badbranschföreningar över hela världen.

WASPSA ska till en början med fokusera på att samla data och statistik från de olika nationella branschföreningarna och utbyta erfarenhet kring frågorna utbildning och säkerhet.

Den nya föreningens mission är “An alliance of national associations to promote and protect the interests of the pool & spa industry worldwide”.

Nästa möte kommer att hållas i november 2018 på Piscine i Lyon.

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…