Tillsammans får vi fler att bada mer 

Svenska Badbranschen är intresseorganisationen som samlar aktörer inom offentliga bad, spa, hotell, privata pooler och leverantörer för att bli en stark och gemensam röst för tryggare och bättre badupplevelser i hela landet.

Glad pojke i pool
gul badring i pool

Viktig kompetens och
värdefull gemenskap 

Simkunnighet och folkhälsa går hand i hand. För att det ska kännas tryggt och trevligt att besöka en badanläggning eller köpa en pool måste vi tillsammans säkerställa att alla som är verksamma i branschen håller samma höga kvalitet, har rätt kunskaper, använder säker teknik och erbjuder kunder och besökare en positiv upplevelse. 

Samarbetspartners

Vi jobbar tillsammans för en attraktiv, kunnig och inkluderande badbransch och för 100 % simkunnighet i hela landet.

Ditt engagemang är viktigt

För att jobba effektivt och fokuserat med viktiga branschfrågor är organisationen uppdelad i nätverksgrupper efter verksamhet och engagemang. I dagsläget är vi fyra grupper i organisationen. 

Kompetensförsörjning

Nu investerar vi stort i badbranschens kompetensförsörjning. Vi erbjuder både utbildningar och validering för kvalitetssäkra anläggningar och rekrytera personal.  

 • Publika bad verksamhet

  Träffa kollegor, bidra till att skapa nya branschstandarder och få stöd i att utveckla din anläggning. 

 • Publika bad teknik

  Leverantörer, projektörer och entreprenörer samlas för att ta del av varandras värdefulla kunskaper och erfarenheter.  

 • Privata pooler

  Samlar återförsäljare, leverantörer och serviceansvariga med fokus på standarder, hållbarhetsfrågor och internationella organisationer.

 • Myndighet & standard

  Samlar leverantörer med fokus på myndighets- och standardfrågor.

Nyheter

På gång!

Bli medlem du också

Du får tillgång till certifierande utbildningar och kompetensutveckling, ett stärkande nätverk och andra medlemsförmåner. Du har också möjlighet att aktivt delta i arbetet med frågor som för branschen framåt. 

Bli medlem