Publika Bad Verksamhet

Gruppens mål och syfte

Gruppen främjar utbyte av erfarenheter för att undvika att uppfinna hjulet på nytt inom branschen. Det fokuserar även på att förbättra utbudet och försäljningen på badanläggningar, främja samarbete, utveckla branschstandarder och maximera utnyttjandet av befintliga utrymmen. Gruppen strävar också efter att ha både fysiska och digitala möten för att adressera aktuella ämnen och behov inom branschen.

Vad händer inom vår nätverksgrupp just nu?

Just nu arbetar vi med att ta fram riktlinjer för simundervisning, statistik och nyckeltal inom badanläggningar, säker kemikaliehantering, städrutiner och kompetensförsörjning. Hör av dig till oss idag för att höra hur du kan vara med och påverka framtidens bad-Sverige.

Läs mer om kompetensförsörjning

Varför ska du inom Bad- och simanläggningar bli medlem i Svenska Badbranschen?

Genom att ansluta dig till oss får du inte bara tillgång till vårt omfattande nätverk och våra förmåner, utan du blir också en del av ett engagerat gemenskap som arbetar tillsammans för att främja och utveckla branschen.

  • Under pandemin stod vi starka tillsammans. Vi tolkade och hanterade restriktioner gemensamt och stöttade varandra genom de utmaningar som uppstod. Med oss vid din sida är du aldrig ensam i svåra frågor.

  • Vår dedikerade arbetsgrupp fokuserar på simundervisning och tar fram branschrekommendationer. Vi diskuterar viktiga frågor som antal simlärare per elev, optimal lektionstid och mycket mer – allt för att skapa en trygg och effektiv simmiljö.

  • Vi har introducerat begreppen ”Badvärd” och ”Badmästare” för att bättre representera yrkesrollerna inom branschen. Vi är också stolta över vårt pågående arbete med kompetensförsörjning. Vi validerar redan Badvärdar och håller på att utveckla en validering för Badtekniker. Nästa steg är att validera Badmästare.

  • Vårt engagemang för säkrare kemikaliehantering sträcker sig från anläggningsbyggnad till daglig drift. Vi har också tagit fram en omfattande städhandbok för våta utrymmen, för att säkerställa högsta hygienstandard.

  • Vi samlar och analyserar branschspecifik statistik och nyckeltal, vilket ger dig insikter för att fatta bättre beslut och driva din verksamhet framåt.

Nätverksmöten

Inom nätverksgruppen håller vi regelbundet nätverksmöten. Under senaste mötet diskuterades branschutveckling, utmaningar och framtidsutsikter. Mötet omfattade presentationer, yrkesbedömning och yrkesprofilbehov för Badmästare. Erfarenheter från badanläggningar gällande besökarantal, tekniska problem, renoveringar, kompetensutveckling och rekrytering delades. Vikten av nätverksmöten för erfarenhetsutbyte och utbildning i simundervisning, arbetstider och arbetsglädje diskuterades och avslutningsvis branschens potential och rekryteringsutmaningar.

Vill du vara med på nästa möte?

Ny blankett för tillträdesförbud lanserad av Svenska Badbranschen

Tillträdesförbudet, som trädde i kraft den 1 mars 2021, är en lag som ger badanläggningar möjligheten att förbjuda personer från att besöka deras lokaler. Svenska Badbranschen har ju tagit fram en blankett för att underlätta för anläggningschefer och andra behöriga att på ett strukturerat sätt ansöka om tillträdesförbud.

Läs mer och ladda ner blanketten

Kontakt