Publika Bad Teknik

Gruppens mål och syfte

Syftet med gruppen är att främja nätverkande och ge medlemmarna möjlighet att driva sina egna frågor, dock kräver det eget engagemang och ansvar att driva frågorna. Gruppen strävar också efter att påverka myndigheter som Folkhälsomyndigheten.

Teknisk Handbok Bad - Vattenbehandling

Nätverksgruppen Teknik har efter önskemål av Folkhälsomyndighet tagit fram en handbok för vattenbehandling. Denna handbok refererar till Folkhälsomyndighetens Allmänna Råd (HSLF-FS 2021:11), som är en vägledning för tillsynsmyndigheterna. Detta då tidigare handbok (utgivare Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting) blivit föråldrad av nytt regelverk och teknisk utveckling.

Läs mer och beställ ditt exemplar

Kontakt