Simmande barn.

Mål: Ett kvalitetssäkrat Sverige

Nu satsar vi stort på kompetensförsörjning till branschen. Genom en unik modell för lärande och validering finns nu möjlighet att säkerställa och erkänna kompetensen hos all personal – och mer effektivt introducera nya individer till yrket. En stor möjlighet att öka kvalitén i våra verksamheter och tryggheten bland besökarna.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Badbranschen, Svenska Badmästareförbundet, Svenska Simförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, Sobona och Kommunal.

Kompetensstandarder för yrkesprofiler

Ta del av de två kompetensstandarder som tagits fram:

Badvärd

Grundläggande arbete inom bad

Utbildning till yrkesbedömare på badanläggning

Under våren 2023 kommer Svenska Badbranschen i samarbete med Nordiskt Valideringsforum att erbjuda och genomföra en digital utbildning för nya yrkesbedömare.

Branschens krav på yrkesbedömare:

  • Erfarenhet av yrket i minst tre år
  • Utbildad och godkänd bedömare
  • Godkänt villkor för bedömare (sker i anslutning till utbildningen)
  • Hemvist hos en godkänd valideringsleverantör (t.ex. anställd på badanläggning)

Att utbilda sig till yrkesbedömare skapar möjligheter att stödja anläggningar och anställda i arbetet med att höja individers kunskaper och färdigheter.

Pris per deltagare 9 700 kr exkl. moms (ordinarie pris 12 700 kr exkl. moms).
Tio utbildningsplatser finns tillgängliga i dessa utbildningar

Yrkesbedömarutbildning i maj omfattar 4 digitala halvdagar

10/5 09:00-12:00
17/5 09:00-12:00
23/5 09:00-12:00
31/5 09:00-12:00

Anmäl dig här

I utbildningen ingår 4 uppföljande pulsmöten under tre kommande månader. För att bli godkänd yrkesbedömare krävs en godkänd validering samt godkänt på frågorna i bedömarmodulen. Totalt utbildningslängd är 3-6 månader.

Välkommen att anmäla dig till ett webbinar för mer information:

 

• Webinar 26/4 08:00-09:00

• Webinar 10/5 08:00-09:00

• Webinar 24/5 08:00-09:00

 

Anmäl dig här

Ladda ned PDF med mer information

Vill du veta mer? Kontakta oss på kompetens@svenskabadbranschen.se

Cute swimmer and her groupmates in water listening to trainer instructions during training