Kompetensförsörjning

Vi arrangerar utbildningar och genomför validering för kvalitetssäkra anläggningar, stärka våra medlemmars kunderbjudande och rekrytera personal till hela branschen.

Filmer om kompetensförsörjningsprojektet

Svenska Badbranschen har i samarbete med Bulldozer kommunikationsbyrå tagit fram 4 filmer som på ett tydligt och enkelt sätt förklarar projektet. Börja med att titta på vår introduktionsfilm. Därefter kan du klicka dig igenom hela serien filmer.

Kompetensfilmer

Aktuella projekt

Nu investerar vi stort i badbranschens kompetensförsörjning. Just nu jobbar vi fokuserat med insatser för publika anläggningar. Genom en unik modell för lärande och validering för att ge möjlighet att säkerställa och erkänna kompetensen hos all personal och samt introducera fler till yrket.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Badbranschen, Svenska Badmästareförbundet, Svenska Simförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, Sobona och Kommunal.

Kompetensstandarder för yrkesprofiler

En kompetensstandard tas fram för att säkerställa relevanta kunskaper och färdigheter inom ett visst yrkesområde. Utifrån dessa utvecklas ett program som innehåller en läroplan och bedömningskriterier som ska uppfyllas för att få ett yrkesbevis eller kompetensintyg. Ett effektivt sätt att höja kvaliteten och öka attraktiviteten på din badanläggning!

 • Grundläggande arbete inom bad syftar till att ge en struktur för lärande som går att anpassa efter syftet med insatsen, lärmiljö samt individens förutsättningar. Det ska leda till att deltagare närmar sig arbetsmarknaden och öka sina möjligheter att bli anställningsbar inom branschen. Den kan användas som verktyg vid rekrytering, till arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, lärande på arbetsplatsen och validering av medarbetare. Vidare kan den öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och
  kompetensutveckling Grundläggande arbete inom bad speglar också, på en lägre nivå, Yrkesbevis Badvärd vilket påvisar och möjliggör progression och karriärmöjligheter inom området.

  Grundläggande arbete inom bad ingår som ett av två områden med olika nivåer. Utifrån syfte, förutsättningar och behov för både verksamhet och individ, väljer man den profil som är relevant. Erkännande för uppnått kunnande kan även ges för enskilda moduler.

  Läs mer om Grundläggande arbete inom bad

 • Badvärd syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare,
  skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser. Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar. Vidare kan den öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

  Badvärd är en operativ yrkesroll som innebär att säkerställa en trygg vistelse för dem som besöker badanläggningen. Rollen kräver en fördjupad kunskap om säkerheten kring verksamheten och den egna anläggningen, som exempelvis risksituationer, livräddande insatser, vattenkvalitet, ventilation och hygien. Individen kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation, arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.

  Läs mer om Badvärd

 • Grundläggande arbete inom badteknik och vattenrening syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av individer som arbetar inom yrket eller som är på väg in i yrket, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser. Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar. Vidare kan den öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

  Grundläggande arbete inom badteknik och vattenrening syftar till att individen ska kunna genomföra kontrollinsatser och säkerhetsarbete vid arbete på badanläggning. Individen ska bidra till en trygg och säker vistelse för dem som besöker badanläggningen. Syftet är att stärka kompetenser hos individer där behovet finns eller för att introducera individer i kompetensområdet. Grundläggande arbetsuppgifter är skötsel, provtagning, felsökning, problemlösning och dokumentation.

  Kompetensstandard Grundläggande arbete inom badteknik och vattenrening 20230928

 • Kvalifikationen Badtekniker – publika bad syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser. Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar. Vidare kan den öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

  Badtekniker – publika bad är en operativ yrkesroll inom offentliga bad, såsom kommunala och kommersiella bad. Yrkesrollen innebär att säkerställa en trygg och säker vistelse för de som besöker och arbetar på badanläggningen. Badteknikern ansvarar för skötsel och kontrollinsatser av både förebyggande och avhjälpande karaktär. Rollen kräver en hög grad av teknisk förståelse, säkerhetstänk, ansvarstagande, problemlösning, samt förmåga att tolka och analysera och förmedla såväl muntlig som skriftlig information och instruktion. Grundläggande arbetsuppgifter är skötsel och underhåll av vattenrening, driftövervakning, provtagning, analyser och dokumentation.

  Kompetensstandard Badtekniker – publika bad_20230928

 • Kvalifikationen Pooltekniker – privata pooler i hemmiljö syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser. Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar. Vidare kan den öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

  Pooltekniker utför felsökning och skötsel av pooler av både förebyggande och avhjälpande karaktär. Rollen kräver en hög grad av teknisk förståelse, säkerhetstänk, ansvarstagande, problemlösning, samt förmåga att tolka och analysera såväl muntlig som skriftlig information och instruktion. Grundläggande arbetsuppgifter är felsökning, felavhjälpning och skötsel av pooler. Kommunikation med kund genom muntlig och skriftlig dokumentation är centralt. Skötsel och underhåll av spabad finns som möjligt tillval för yrkesrollen.

  Kompetensstandard Pooltekniker – privata pooler i hemmiljö_20230928

 • Kvalifikationen Spatekniker – privata spabad i hemmiljö syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser. Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda ibland annat upphandlingar. Vidare kan den öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

  Spatekniker utför felsökning och skötsel av spabad av både förebyggande och avhjälpande karaktär. Rollen kräver en hög grad av teknisk förståelse, säkerhetstänk, ansvarstagande, problemlösning, samt förmåga att tolka och analysera såväl muntlig som skriftlig information och instruktion. Grundläggande arbetsuppgifter är felsökning, felavhjälpning och skötsel av spabad. Kommunikation med kund muntligt och skriftligt är centralt.

  Kompetensstandard Spatekniker – privata spabad i hemmiljö_20230928

Informationsvideo om kompetensförsörjning

I slutet av augusti organiserade Svenska Badbranschen en digital informationsträff om projektet.

Du ser hela informationsträffen genom att klicka på bilden till höger

Pool- och Badtekniker

Nu kommer vi på Svenska Badbranschen i samarbete med Nordiskt Valideringsforum att erbjuda ett helt nytt yrkesområde med två nya yrkesprofiler, Pooltekniker och Badtekniker.

Vill du veta mer om de nya yrkesprofilerna kan du läsa mer här

Läs mer om vår nya satsning

Färdigutbildade Yrkesbedömare

Här ser du vilka som nu är godkända yrkesbedömare! Bra jobbat allihopa!

Yrkesbedömare

Bristen på simlärare - inslag på SVT

Brist på simlärare – 140 simskoleplatser kan gå förlorade i Falkenberg

SVT visar i ett inslag att det råder akut brist på badhuspersonal. Kari Tryde från Svenska Badbranschen och vår medlem Veronika Wintvik från Klitterbadet i Falkenbergs kommun intervjuades i SVT om den rådande krisen.

Du kan se hela klippet genom att klicka på länken.

Läs hela artikeln på SVTs hemsida

Yrkesbedömaren Samuel: Så går validering till

Badvärden Samuel Bohlander är en av personerna som bedömer andras kompetens, som en del av processen att bli validerad.
-Det började med att jag representerade Kommunal vid framtagandet av kompetensstandarden badvärd, berättar han.

(Foto: Kommunal)

Läs hela artikeln här

Vill du veta mer

Kontakta Kari Tryde, kompetensansvarig på Svenska Badbranschen