50 meter sports pool. Swimming pool underwater background.

Nyhet! Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i juni 2022 Svenska badbranschen ett kompetensförsörjningsprojekt tillsammans med Svenska badmästarförbundet, Svenska livräddningssällskapet och arbetsmarknadens parter Sobona och Kommunal.

Arbetet ska stärka kompetensförsörjning i badbranschen och genom det öka möjligheterna att driva väl fungerande badanläggningar med fokus på badgästernas säkerhet, badanläggningens kvalitet och gemensam trivsel.

Tillsammans har man arbetat fram två yrkesprofiler, som tydliggör kunskaps- och färdighetskraven på medarbetare på en badanläggning:

  • Grundläggande arbete inom bad
  • Badvärd

De framtagna yrkesprofilerna beskriver de olika områden som ingår i arbetet på en badanläggning, tex aktiviteter i anläggningen, vattenkvalitet och ventilation, livräddning och säkerhet, medarbetarskap, städ och kassabetjäning.

Projektet har tre målgrupper 1) nyanlända som befinner sig utanför arbetsmarknaden, 2) personer som vill söka sig in i branschen 3) personer och aktörer som verkar i branschen.

Utbildning till yrkesbedömare på badanläggning

Under februari 2023 kommer Svenska Badbranschen i samarbete med Nordiskt Valideringsforum att erbjuda och genomföra en digital utbildning om fyra halvdagar för nya yrkesbedömare.

Branschens krav på yrkesbedömare:

  • Erfarenhet av yrket i minst tre år
  • Utbildad och godkänd bedömare
  • Godkänt villkor för bedömare (sker i anslutning till utbildningen)
  • Hemvist hos en godkänd valideringsleverantör (t.ex. anställd på badanläggning)

Att utbilda sig till yrkesbedömare skapar möjligheter att stödja anläggningar och anställda i arbetet med att höja individers kunskaper och färdigheter.

Utbildning nr 1 innebär fyra digitala halvdagar 8 februari – 1 mars.

Pris per deltagare 9 700 kr exkl. moms.

Tio utbildningsplatser finns tillgängliga i denna utbildning.

  • Onsdag den 8 februari kl. 09 .00 - 12 .00
  • Tisdag den 14 februari kl. 09,00 – 12.00
  • Onsdag den 22 februari kl. 09.00 - 12.00
  • Onsdag den 1 mars kl. 09.00 - 12.00

Läs mer om utbildningen här

Anmäl dig här

Vill du veta mer? Kontakta oss på kompetens@svenskabadbranschen.se

Cute swimmer and her groupmates in water listening to trainer instructions during training

Kompetensstandarder för yrkesprofiler

Badvärd

Grundläggande arbete inom bad