Myndighet & Standard

Nätverksgruppens syfte och mål

Syftet med nätverksgruppen är att vara en framträdande aktör inom informationsflödet och att aktivt delta och påverka för föreningens intresse, särskilt inom badbranschen. Gruppen strävar efter att vara synlig inom myndigheterna för bad och vill uppnå detta innan nästa årsmöte 2024.

Kontakt