Certifiering – Privata pooler i hemmiljö

Vad innehåller Svenska Badbranschens Certifieringsutbildning och vad innebär det att välja ett bolag med certifierade poolbyggare eller pooltekniker?

Svenska Badbranschens Certfiering

Att välja en poolbyggare certifierad av Svenska Badbranschen innebär att familjer får tillgång till en expert som är insatt i de senaste regelverken och standarderna,,vilket är avgörande för en säker och hållbar poolkonstruktion. Dessa byggare har även kompetens inom vattenkemi och desinfektion, vilket säkerställer en hälsosam badmiljö, och de är kunniga om kemikaliesäkerhet, vilket gynnar både miljön och användarna. Deras förståelse för cirkulation, filtrering, uppvärmning och olika poolkonstruktioner garanterar en effektiv och hållbar pool. De är också medvetna om vikten av pooltäckningar och säkerhetsaspekter, samt har en förståelse för energi-, miljö- och vattenförbrukningsaspekter, vilket leder till mer hållbara poolalternativ. Dessutom, med ett starkt konsumenträttsskydd, är valet av en poolbyggare som är certifierad av Svenska Badbranschen ett tryggt och kvalitetssäkert beslut för familjer som vill bygga en pool.

Vad innehåller Certifieringsutbildningen

 • Presentationen  om standards handlar om standarder, deras betydelse och tillämpning, speciellt i kontexten av säkerhet, förutsägbarhet och trygghet. Den behandlar hur standarder påverkar olika sektorer och produkter, med särskilt fokus på pooler och lekutrustning.

  Presentationen tar upp relationen mellan standarder och lagar, samt vikten av att följa standarder för att säkerställa produktsäkerhet. Den framhäver att standarder erbjuder en metod för att visa att produkter uppfyller säkerhetskrav, samtidigt som de ger flexibilitet för företag att utveckla egna lösningar.

  Även standardernas roll i offentliga upphandlingar och deras betydelse för olika intressenter som arbetsgivare, företagare och konsumenter diskuteras också. Sammantaget framställs standarder som ett centralt verktyg för att garantera säkerhet och kvalitet i produkter och tjänster.

 • Föreläsningen om vattenkemi och desinfektion behandlar ämnen relaterade till reningsprocesser och underhåll av poolvatten. Den fokuserar på vikten av korrekt vattenrening för att hantera föroreningar från människor och naturen, som mikroorganismer, hår, hudpartiklar och textilfibrer.

  Presentationen detaljerar olika reningssteg, inklusive mekanisk, kemisk och manuell rengöring, samt vikten av att upprätthålla vattenbalansen och utföra regelbunden desinfektion.

  Den belyser också standarder som SS-EN 16713 för privata pooler och folkhälsomyndighetens råd för offentliga bad, och diskuterar viktiga parametrar som pH-värde, klorhalter och total alkalinitet.

  Genomgången inkluderar även olika desinfektionsmetoder som ultraviolett ljus, saltklorinatorer och ozonbehandling. Presentationen syftar till att ge en omfattande förståelse för vattenkemi och desinfektionstekniker för att upprätthålla säkra och rena poolmiljöer.

 • Presentationen ”Hantering av Frätande Ämnen” ger en grundlig inblick i syror, baser och pH-värdets betydelse. Den täcker olika kemikalier och deras egenskaper samt viktiga säkerhetsaspekter som första hjälpen, skyddsutrustning och hantering av spill. Presentationen tar även upp riskerna med dessa ämnen, ger information om säkerhetsdatablad, och diskuterar transport av farligt gods, vilket är kritiskt för säker hantering och användning av frätande ämnen i olika miljöer.

 • Den här föreläsningen täcker viktiga aspekter av poolunderhåll, såsom vattenfiltrering och uppvärmningsmetoder. Den betonar vikten av korrekt cirkulation och mekanisk rening för att upprätthålla poolvattenkvalitet, med rekommendationer för omsättningar per dag baserade på poolens storlek.

  Presentationen diskuterar också optimala rörsystem för effektiv filtrering, val av filtermedia som sand eller glas, samt olika uppvärmningsalternativ inklusive elvärmare, värmepumpar och solfångare. Denna presentation ger en omfattande översikt över hur man håller poolvattnet rent och tempererat på ett effektivt och hållbart sätt.

 • Föreläsningen ger en grundlig översikt över olika aspekter av poolbyggnad och -underhåll. Den täcker ett brett spektrum av ämnen, från val av poolkonstruktioner (som polypropen, plåt, rostfritt stål, platsgjuten betong, glasfiber, EPS-block, mursten, och trä) till detaljerade diskussioner om standarder och säkerhetskrav, inklusive SS-EN 16582-standardserien.

  Föreläsarna, Tobbe Stening och Daniel Åkerström, förklarar betydelsen av att följa dessa standarder för att säkerställa poolers hållbarhet och säkerhet.

  Presentationen belyser också viktiga faktorer som dränering, val av tätskikt, och inbyggnadsdetaljer, samt betonar vikten av korrekt installation och underhåll för att undvika framtida problem.

  Sammanfattningsvis ger presentationen en omfattande guide för att bygga och underhålla privata pooler, med tonvikt på kvalitet, säkerhet och standarders efterlevnad.

 • Presentationen  om Pooltäckningar fokuserar på säkerhetsaspekter och fördelar med olika typer av pooltäckningar. Den betonar poolägares juridiska ansvar för säkerheten och refererar till franska standarder NF P90 – 308 och 309 som exempel på goda riktlinjer.

  Presentationen diskuterar olika typer av täckningar, som pooltak, lamelltäcken, och bar covers, samt deras fördelar, som säkerhet, isolering, minskad kemianvändning och skydd mot smuts. Vikten av korrekt installation och underhåll av poolskydd understryks, liksom behovet av säkerhetsprodukter såsom poollarm och staket.

  Genom att fokusera på säkerhet och effektivitet ger presentationen värdefull insikt i hur man kan skydda både människor och miljö genom rätt val av pooltäckning.

 • Föreläsningen om Energi, miljö och vattenförbrukning är sammansatt av Svenska Badbranschens Hållbarhetsgrupp. Här diskuteras hur man hanterar energi, miljö och vattenförbrukning i samband med pooler.

  Viktiga teman inkluderar vattenbesparing, energieffektivitet och minskad kemianvändning med fokus på hur vi bäst informerar slutkunder. Gruppen fokuserar på att informera om den nya standarder EN 17645, som rör miljöprestanda för utomhuspooler och deras utrustning. De ger också praktiska tips för poolägare, som att täcka poolen för att minska avdunstning och använda alternativa vattenkällor. Presentationen understryker vikten av miljömedvetenhet inom poolbranschen och erbjuder konkreta åtgärder för att främja hållbart poolägande.

Boka plats på nästa utbildningstillfälle

Läs mer här och säkra din plats på nästa utbildningstillfälle. Vi försöker hålla utbildningar löpande i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Nästa utbildningstillfälle kommer under hösten 2024.

Läs mer och anmäl dig idag

Är du poolbyggare och vill gå vår certifieringutbildning?

Kontakta oss idag så berättar vi mer