Driftjournal

En driftjournal för din hemmapool är ett ovärderligt verktyg för att säkerställa optimal vattenkvalitet och underhåll. Genom att noggrant dokumentera vattenparametrar som pH-värde och klorhalter, får du en klar översikt över vattnets tillstånd över tid. Detta underlättar inte bara den dagliga skötseln, utan är också avgörande för att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem. En välskött driftjournal är dessutom en viktig resurs i garanti- och reklamationsärenden, då den ger en detaljerad historik över poolens underhåll och eventuella problem, vilket kan stärka din position och underlätta processen. Kort sagt, en driftjournal är en nyckelkomponent för en hälsosam och välfungerande pool.

Här kan du ladda ner din driftjournal för hemmapool. Är du medlem kan du höra av dig för en egen version med företagslogga eller annat.

Ladda ner driftjournalen här

Vill du ha en lite annorlunda version eller en journal med egen logga?

Kontakt oss idag så hjälper vi dig