Miljöstandard – EN 17645

Standarden EN 17645 handlar om att göra hemmapooler mer miljövänliga. Den kom ut 2022 och hjälper till att bedöma hur bra utomhuspooler och deras utrustning är för miljön. Det inkluderar allt från vatten och lampor till filter och värme. Målet är att se till att poolerna är bra för naturen när de byggs och används. Standarden är inte obligatorisk men fler och fler leverantörer använder den redan idag. (Vi har fritt översatt delar av standarden från engelska till svenska och reserverar oss för eventuella felskrivningar, felöversättningar eller uppdateringar).

De olika delarna som tas med i beräkningen

Poolstommen, cirkulationspumpen, rörsystemet, vattenbehandlingssystemet och belysningen graderas mellan A-F, där A är det mest miljövänliga och F är det minst miljövänliga. Komponenterna läggs samman och genererar en bokstavsgrad för hela poolen mellan A-F. Utöver detta värderas pooltäckningen och värmesystemet individuellt mellan A och F. Här kan du läsa om de olika delarna som tas med i beräkningen

 • Handlar om hur bra ett stommen håller värmen. Tänk dig att varje del av stommen är som en port för värme att passera igenom. Om det står 0, det betyder att värmen går rakt igenom utan att stoppas. Om det står 0,04, då är det lite svårare för värmen att komma igenom. Och när det står 0,5, så visar det hur mycket värme som lyckas ta sig igenom stommen när det är kallare utanför stommen och varmare innanför.

 • Delen om cirulationspumpar handlar om hur man bedömer pumpars effektivitet i pooler. Det speciella är att man kan titta på pumpen själv eller hur den fungerar inom en hel anläggning. Tillverkare kan ge sina pumpar en effektivitetsklass baserat på hur mycket kraft de använder, oberoende av poolen de installeras i. Men man kan också ge en effektivitetsklass till en pump som är kopplad till en specifik pool genom att mäta hur vattnet flödar i just den poolen.

  När det gäller normer för pooler är det viktigt att titta på en standardiserad punkt som beskriver hur högt pumpen kan trycka vattnet, vilket är en form av tryckförlust.

  Det är dock viktigt att notera att vissa pumpar, som de för hydromassage, motströmsanläggningar eller bara för att rengöra filter, inte bedöms på detta sätt.

   

 • När det gäller rörsystem i poolen påverkas hur mycket energi som går åt av motståndet i rören och i hela systemet. Man fokuserar på motståndet i rörledningarna.

  Vissa delar behöver man inte tänka på, som till exempel attraktioner som har egna cirkulationssystem, kopplingar till pumpar, filter, munstycken, vatteninlopp och skimmer, eller system där rören är kortare än en meter.

  Man börjar med att beräkna hur mycket vatten som normalt ska flyta genom rören per timme. Sen tar man reda på var i rörsystemet som vattnet rör sig snabbast, beroende på hur tjocka rören är. Tabeller i standarddokumentet hjälper till att räkna ut detta.

   

   

 • Tanken är att minska användningen av kemikalier för vattenbehandling i pooler för att vara mer hållbar. System eller metoder som stödjer detta får bonuspoäng. Ju fler bonuspoäng ett system har, desto bättre blir dess effektivitetsklass. Det finns en enkel metod för detta och standarden innehåller en tabell där bonuspoängen anges. Till exempel, om den primära bedömningen är 15 och bonusen är 20 (10+10), blir den totala klassen för vattenbehandlingssystemet 35.

 • Informationen rör endast belysning som är installerad i poolen, så som undervattensbelysning. Standarden omfattar även belysning för effekter som till exempel vattenfall, eller säkerhetsbelysning som exempelvis belysning vid poolkanter och trappsteg i bassängen.

  En central faktor är den så kallade ljusutbytet per nätspänning [lm/W], det vill säga hur mycket ljus som skapas per tillförd effekt (ljusflöde).

 • Poolen bedöms sedan genom att räkna fram snittet av ovanstående beräkningar.

   

 • Det här handlar om beräkningen av poolskydd som ligger på eller flyter ovanpå vattnet i en pool. Beräkningen utgår från den naturliga värmebalansen hos ett skydd. Man räknar ut hur mycket solvärme skyddet fångar upp, subtraherar värmen som går förlorad genom skyddet och den som går förlorad genom avdunstning.

 • Uppvärmning av pooler bedöms baserat på den säsongsbetonade prestandakoefficienten (COP) under användningsperioden från 1 maj till 30 september.

  Uppvärmningssystem som utvärderas inkluderar luft-till-vattenvärmepumpar, solpaneler, el-patroner och värmepannor.

  Värmepumpar testas under specifika förhållanden enligt standarder för vattenuppvärmning, och dessa testförhållanden, som bestämmer COP-värdet, ska anges på enheten.

  Det finns olika typer av värmepumpar: de med fast inställd effekt, stegvis justerbar effekt, där COP bestäms vid två olika frekvenser, och de med variabel effekt, även kända som invertervärmepumpar, där COP bestäms vid flera olika frekvenser.

När gäller standarden?

Standarden gäller utomhus pooler som är tänkta att vara permanent installerade. Den fokuserar på hur man testar och bedömer poolernas miljöpåverkan.

Det viktiga att notera är att standarddokumentet bara handlar om tiden när poolen används. Andra delar som att tillverka poolen, transportera den, och vad som händer med den efter användning ingår inte.

Standarden gäller inte för:

 • Inomhuspooler i hemmet och deras specifika funktioner.
 • Hemma-spa som följer en annan standard (EN 17125).
 • Offentliga simbassänger och spa.
 • Mindre pooler och plaskdammar.

Det täcker inte heller pooler som inte är fast installerade, eftersom de oftast inte har uppvärmning och används bara under korta perioder. Men i framtiden kan sådana pooler också jämföras med hjälp av nya beräkningsmetoder som kommer att utvecklas.

Vill du läsa hela standarden?

Som medlem i Svenska Badbranschen har du tillgång att läsa EN 17645 och många andra standarder på SIS, Svenska institutet för Standarder. Kontakta oss idag så skapar vi ett kostnadsfritt inlogg.

Kontakt

Vill du vara med och påverka?

Svenska Badbranschen fungerar som expertorgan och rådgivare för myndigheter, särskilt vid utformning av nya branschstandarder, men även i en rad andra viktiga frågor. Är du intresserad av att bidra till utvecklingen av framtidens bad-Sverige? Tveka inte att kontakta oss för information om hur du blir medlem i Svenska Badbranschen. Gör din röst hörd och påverka framtidens badbransch redan idag!