Svenska Badbranschen i Världen

Svenska Badbranschen håller inte bara ihop Sveriges aktörer utan är även aktiva internationellt. Vi samarbetar med branschorganisationer världen över där vi delar kunskap, erfarenhet, sammanställer statistik och tittar mot framtiden, tillsammans. Just nu arbetar Svenskabadbranschen inom WAPSA och EUSA, läs mer om dessa organisationer nedan.

WAPSA

World Alliance of Pool and Spa Association

WAPSA är en sammanslutning av branschorganisationer verksamma inom pool och spa världen över för att tillsammans skydda och främja poolmarknaden.

WAPSAs tre principer

  • Att främja hälsan och välmåendet som pooler och spabad tillför samhället
  • Att öka medvetenheten om vår mångfaldiga och skickliga yrkesgrupp
  • Samarbeta i forskning och utveckling av bästa affärs- och miljöansvariga metoder

Läs mer om WAPSA här 

EUSA

European Union of Swimmingpool and Spa associations

EUSA samlar Europas branschorganisationer som arbetar inom pool, spa och bad. EUSA har i dagsläget 12 medlemsländer och representerar över 2900 företag. EUSA möts två gånger per år arbetar  för att främja pool- och spaindustrin. EUSA representerar också branschens åsikter inför beslutsfattare i Europa.

Läs mer om EUSA här

Vill du veta mer eller engagera dig internationellt?

Kontakt Svenska Badbranschens styrelse så berättar vi mer